ขอนแก่น ลุยฉีดวัคซีนต้าน 'โควิด' ให้แก่พระภิกษุ สามเณร 109 รูป

1 มิ.ย. 2564 - 16:25 น.

โควิด : ขอนแก่น ลุยฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ให้แก่พระภิกษุ สามเณร 109 รูป เนื่องจากวัดเป็นสถานที่เสี่ยง จากการรวมตัว ของญาติโยม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2564 ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนต้าน โควิด-19 แก่พระภิกษุและสามเณร 109 รูป โดยมีนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจ.ขอนแก่น นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร เป็นหัวหน้าคณะแพทย์ ดูแลการให้บริการฉีดวัคซีน

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จ.ขอนแก่น ให้ความสำคัญในการรณรงค์ถวายถวายการฉีดวัคซีนต้าน โควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชน จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนต้าน โควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรง ลดการป่วยและการเสียชีวิต

แม้พระสงฆ์จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในการจัดพิธีทางศาสนายังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข มีการคัดกรองวัดไข้ จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนคนหรือจัดเหลื่อมเวลา เพื่อลดความแออัด สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และหมั่นล้างมือ ด้วยเช่นกัน

ด้านนพ.สมชายโชติ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้สนับสนุนวัคซีนต้าน โควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณรนั้น ซึ่งวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งมีการประกอบพิธีฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ทำให้พระสงฆ์จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

การจัดทำโครงการรณรงค์ถวายการฉีดวัคซีนต้าน โควิด-19 แด่พระภิกษุและสามเณร ของจ.ขอนแก่น จึงสอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกำหนดในการยับยั้ง การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในวัด ซึ่งเป็นการป้องกันทั้งพระภิกษุสงฆ์เอง และญาติโยมที่เดินทางไปวัด รวมทั้งเพื่อให้จ.ขอนแก่น สามารถควบคุมป้องกัน ลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ขอนแก่น ลุยฉีดวัคซีนต้าน 'โควิด' ให้แก่พระภิกษุ สามเณร 109 รูป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง