ชลบุรี ป่วยโควิดเพิ่มอีก46 สั่งปิดชุมชนตลาดบางทรายซอย57 พบแพร่เชื้อไปถึง24โรงงาน

3 มิ.ย. 2564 - 09:44 น.

ชลบุรี ป่วยโควิดเพิ่มอีก46 สั่งปิดชุมชนตลาดบางทรายซอย57 พบแพร่เชื้อไปถึง 24 โรงงาน 2 จังหวัด ผู้ว่าสั่งปิดซอยบางทราย 57 ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงห้ามเข้าออก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 3 มิ.ย.2564 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานว่าวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 46 ราย มียอดสะสม 4,791 ราย กำลังรักษาตัวอยู่อีก 984 ราย หายป่วย 3,779 ราย มี ยอดสะสมผู้เสียชีวิตเป็น 28 ราย ยังพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ 5 อำเภอ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อที่มากที่สุดที่อำเภอ เมืองชลบุรี 20 ราย ศรีราชา 15 ราย บางละมุง 4ราย พนัสนิคม 1 ราย พานทอง 3 ราย ด้วยกัน

จากการตรวจค้นหาเชิงรุกพบว่าผู้ติดเชื้อในครอบครัว 12 ราย จากที่ทำงาน 19 ราย ผู้ติดเชื้อจากโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง มารักษาตัวในชลบุรี 2 ราย พบสัมผัสผู้ป่วยเชื่อมโยงจากตลาดใหม่ชลบุรี อีก 1 ราย ผู้ป่วยเชื่อมโยงจากบริษัท เซเลอเรส อีก 2 ราย พบผู้ป่วยร่วมสังสรรค์วันเกิด 1 ราย กำลังสอบสวนโรคอีก 6 ราย โดยวันนี้ค้นหาผู้ป่วยสัมผัสอีก 260 ราย ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น อีก 480 ราย และอยู่ระหว่างการรอผลสอบสวนโรคในขณะนี้

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ยังเผยอีกว่า จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนบางทราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยงไปยังสถานประกอบการ 24 แห่ง ในเขต อ.เมืองชลบุรี อ.พานทอง จ.ชลบุรี และ อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการติดตามควบคุมโรค พบคลัสเตอร์ในโรงงาน 3 แห่งจากชุมชนนี้ นอกเหนือจาก เซเลอเรส และได้ค้นหาผู้สัมผัสในโรงงานมาตรวจหาเชื้อและกักตัวไว้ ในหลายวันที่ผ่านมา

ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีความเชี่ยมโยงกับชุมชนบางทรายยังอยู่ในระยะเริ่มต้นติดเชื้อ ยังไม่ระบาดไปในวงกว้าง จากความร่วมมือในมาตรการองค์กรที่เข้มแข็งและการค้นหาเชิงรุกชุมชนบางทรายเชื่อมโยงเข้าควบคุมโรคสถานประกอบการรวดเร็ว ก่อนเกิดแพร่ระบาดในวงกว้าง

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการลบริหารราชการในสถานะฉุกเฉินในพื้นที่เขตจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 30/2564 ให้ปิดซอยบางทราย 57 หมู่ 5 เทศเทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในชุมชนในซอยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดให้อยู่ในวงจำกัด มิให้แพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง และเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงให้ทำการปิด “พื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็นและได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวถือปฎิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ให้นายอำเภอเมืองชลบุรี ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ) เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฎิบัติในพื้นที่ดังกล่าว สำหรับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจะแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในโรงงาน 5 แห่ง และตลาด 2 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 2 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้ ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย ป่วยต้องหยุด จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

อาจมีผู้ที่ยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไมทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตราการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ
สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วัน
จังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ชลบุรี ป่วยโควิดเพิ่มอีก46 สั่งปิดชุมชนตลาดบางทรายซอย57 พบแพร่เชื้อไปถึง24โรงงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง