นายก อบจ.นนทบุรี ประกาศงดรับขยะติดเชื้อนอกพื้นที่แล้ว เร่งแก้ปัญหาเผาไม่ทันเหลือตกค้างกว่า 5 พันตัน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 ส.ค.2564 จากกรณีสถานการณ์ขยะติดเชื้อในพื้นที่ จ.นนทบุรี ล้นทำให้เตาเผาขยะทำงานไม่ทันจนมีขยะตกค้างที่ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง อบจ.นนทบุรี ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี กว่า 500 ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงต่อเนื่อง

ล่าสุดเรื่องนี้ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกอบจ.นนทบุรี เปิดเผยว่า อบจ.นนทบุรี จำเป็นต้องจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จ.นนทบุรี ยกเว้นเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด ที่จัดเก็บขยะติดเชื้อเองและนำส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย อบจ.นนทบุรี เองซึ่งแต่ละวันที่จำนวนรวมกันกว่า 30 ตันต่อวัน รวมทั้งยังต้องรับขยะติดเชื้อจากจังหวัดต่างๆในภาคกลาง ส่งมาเผาทำลายที่เตาเผาแห่งนี้ตามระเบียบข้อบังคับที่กรมมลพิษของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ออกทุนสร้างเตาเผาขยะแห่งนี้ไว้

ขยะติดเชื้อ

“ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้มีปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30 ตันต่อวัน แต่เตาเผาขยะที่มีอยู่ 2 เตานั้น สามารถเผาได้เพียงประมาณ 16 ตันต่อวันทำให้เกิดปัญหาขยะเหลือตกค้างอยู่ที่ศูนย์กำจัดขยะในโรงเก็บขยะและลานสะสมจำนวนมาก หากเป็นในสถานการณ์ปกติแล้วเตาเผาขยะติดเชื้อ 2 เตาของอบจ.เพียงพอรองรับ ไม่เคยเกิดปัญหาขยะตกค้างแบบนี้มาก่อน สถานการณ์ตอนนี้จึงต้องหาทางระบายขยะออกเพราะอาจทำให้สถานที่เก็บไม่เพียงพอ ขณะนี้วางไว้ 2 แนวทางที่มีการพูดคุยกับกรมอนามัย คือ

ขยะติดเชื้อ

แนวทางที่ 1 ให้คัดแยกขยะติดเชื้อเฉพาะจากศูนย์พักคอยที่เป็นอาหารหรือของกินต่าง ๆ ออก แล้วนำไปดำเนินการฝั่งกลบแบบขยะอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากขยะทั่วไป โดยจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอีกครั้ง ให้มีการประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึกให้คนไข้ช่วยกัน ส่วนการฝังกลบนั้นจะมีการฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนทำการฝั่งกลบ เพราะขยะเหล่านี้ถ้านำไปเผาโดยตรงเมื่อเข้าไปในเตาเผาจะทำให้อุณหภูมิความร้อนลดลง

ขยะติดเชื้อ

แนวทางที่ 2 อบจ.ได้ทำหนังสือไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหรรม ขอใช้เตาเผาขยะเผาตรงที่ อ.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีความร้อยสูงกว่าเตาเผาขยะติดเชื้อ ถ้าสามารถเปลี่ยนข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ เตาเผาขยะชุมชนเหล่านี้จะลดจำนวนขยะติดเชื้อลงไปได้ โดยในตอนนี้อบจ.นนทบุรีได้หยุดรับขยะติดเชื้อจากจังหวัดต่าง ๆ ที่เคยรับมาดำเนินการเผาในศูนย์กำจัดขยะติดเชื้อแล้ว เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้รองรับขยะติดในจ.นนทบุรี ที่ยังคงมีปริมาณเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเตาเผาที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะติดเชื้อได้ในขณะนี้

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน