ติดโควิดอีก 3 คน บุคลากรทางการแพทย์ในหอผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาล เสี่ยงสูงอีก 6 ราย ยกเลิกการผ่าตัดทั้งหมด

วันที่ 16 ส.ค. 64 นายแพทย์กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร ออกแถลงการณ์ว่า ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในหอผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาล พบติดเชื้อเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 64 ทั้งหมดเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานจริง ในการรักษาผู้ป่วยโควิด ของหอผู้ป่วยโควิด ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ผู้ที่ติดเชื้อประกอบไปด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้อีก 1 คน

แต่ยังพบเจ้าหน้าที่อีก 6 คนมีความเสี่ยงสูงและผลตรวจยังไม่ชัดเจน โรงพยาบาลจึงได้แยกผู้ป่วยไว้รักษาและกักตัวเจ้าหน้าที่ที่สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดตามมาตรการควบคุมโรค

สำหรับหอผู้ป่วยโควิด นั้นแยกการให้บริการไม่กระทบกับการบริการทางการแพทย์ในด้านอื่นของโรงพยาบาล แต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายโรงพยาบาล ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ยังเปิดให้บริการรักษาตามปกติ และจัดอัตรากำลังเสริมสับเปลี่ยนกำลังของบุคลากรทางการแพทย์ไปในหอผู้ป่วย โควิด และยกเลิกการผ่าตัดทั้งหมด

ยกเว้นกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าโรงพยาบาลมีระบบในการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อตามมาตรฐานและการติดเชื้อครั้งนี้เกิดขึ้นในหอผู้ป่วย covid ที่มีผู้ป่วยจำนวนมากเกินอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ และข้อจำกัดของสถานที่หอผู้ป่วยจำนวน 30 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระพุพราชตะพานหิน มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รายใหม่มาเข้าหอผู้ป่วยเฉลี่ย วันละ 50-60 คนต่อวัน

อย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลได้ทำการตรวจหาเชื้อเพื่อความมั่นใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ทั้งหมดในโรงพยาบาลไปแล้วกว่า 300 คน เบื้องต้นยังไม่พบเชื้อโควิด ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน มีความมั่นใจว่า การติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการ ให้การรักษากับบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลอย่างแน่นอน เนื่องจากหอผู้ป่วยโควิด นั้นแยกเป็นสัดส่วนและมีระบบป้องกันอย่างหนาแน่น ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน