ผู้ว่าภูเก็ตสั่งปิด 14 วัน ห้ามเข้าออก เจอโควิดนับ 100 คนในชุมนุม เรือนจำระส่ำติด 199 คน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 4 ก.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงชื่อในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5266/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผลตั้งแต่ วันที่ 5–18 ก.ย.64

โดยมีสาระสำคัญ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับยกการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติการตรวจเชิงรุกที่ชุมชน ชาวไทยใหม่ ต.เกาะแก้วไปแล้วจำนวน 245 คนด้วย ATK พบเป็นบวก จำนวน 140 คนจึงได้มีมติให้ปิดชุมชนชาวไทยใหม่ ม.3 ต.เกาะแก้ว จำนวน 14 วัน

โดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า ยังไม่มีแนวโน้มลดลงในช่วงนี้ ยอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 250 คน จากการแพร่ระบาดของเชื้อเดลต้า และจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เช่น การตรวจเชิงรุกพื้นที่ชาวไทยใหม่เกาะแก้ว 245 คน ด้วย ATK พบเป็นบวก 114 คน รวมไปถึงการตรวจเชิงรุกในเรือนจำภูเก็ต ผู้ต้องขังแดน 5 ซึ่งเป็นแดนที่มีการเคลื่อนไหวการเข้าออกของนักโทษน้อยมาก ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ไปตรวจเชิงรุก ATK มีผลเป็นบวกอีก 199 คน จึงต้องซีลพื้นที่เรือนจำภูเก็ต

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน