เชียงใหม่ โควิดสุดวิกฤต เตียงผู้ป่วยสีแดงเต็มแล้ว 100% สีเหลืองก็เหลืออีกไม่เยอะ เศร้าสังเวยผู้เสียชีวิตอีก 1 ราย ขณะที่ยอดป่วยรายวันพุ่งไม่หยุด 403 ราย

วันที่ 28 ต.ค.64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 403 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 391 ราย และอีก 12 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 11,396 ราย

ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,813 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 239 ราย ,โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 112 ราย, Community Isolation (CI) 2,016 ราย, Home Isolation (HI) 79 ราย, โรงพยาบาลรัฐ 528 ราย ,โรงพยาบาลเอกชน 767 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 72 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,144 ราย ,อาการปานกลาง (สีเหลือง) 577 ราย เหลือเพียง 3 % เท่านั้น และอาการหนัก (สีแดง) 92 ราย เต็ม 100%แล้ว

นอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 55 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 15,565 ราย และรักษาหายแล้ว 11,355 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 280 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,046,510 คน คิดเป็นร้อยละ 60.51 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 1.7 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 202,894 คน คิดเป็นร้อยละ 61.43, กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 105,365 คน คิดเป็นร้อยละ 86.98 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 685,850 คน คิดเป็นร้อยละ 84.42

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน