พิษณุโลก สลด พบติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยใหม่กว่า 185 ราย เผย ปิดสำนักงานประกันสังคม 2 แห่ง หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อ

วันที่ 24 ก.พ.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ระบุว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 185 ราย จำแนกเป็น อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก 174 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 11 ราย รวมผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4 ราย, โรงพยาบาลชาติตระการ 12 ราย,

โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 50 ราย, โรงพยาบาลบางระกำ 1 ราย, โรงพยาบาลพรหมพิราม 4 ราย, โรงพยาบาลพุทธชินราช 63 ราย, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 28 ราย, โรงพยาบาลวังทอง 14 ราย และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 9 ราย

ยังคงรักษาอยู่ 3,365 ราย ได้แก่ กลุ่มสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 624 ราย, กลุ่มสีเหลือง (เริ่มมีอาการ) 274 ราย, กลุ่มสีแดง (อาการรุนแรง) 23 ราย และเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation, HI) 2,444 ราย และพบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 17 ราย

พิษณุโลก สลด พบติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยใหม่กว่า 185 ราย เผย ปิดสำนักงานประกันสังคม 2 แห่ง

พิษณุโลก สลด พบติดโควิดเสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ผู้ป่วยใหม่กว่า 185 ราย เผย ปิดสำนักงานประกันสังคม 2 แห่ง

ส่วนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศปิดสำนักงานเพื่อทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรค เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากพบมีผู้ติดเชื้อภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง จึงขอปิดสำนักงานประกันสังคมทั้ง 2 แห่ง เพื่อทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อโรค ในวันที่ 24-25 ก.พ.2565 และจะเปิดให้บริการในวันที่ 28 ก.พ.นี้

ส่วนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากต่างจังหวัด และมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัด และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมาตรการตั้งแต่ วันที่ 23 ก.พ.-15 มี.ค.2565 ดังนี้ งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย โดยให้เข้ารับบริการที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน งดรับผู้ป่วยส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ให้มีการคัดกรองด้วยแบบสอบถาม และมีผลการตรวจ RT-PCR เป็น Negative ก่อนรับ Refer กลับทุกราย ลดจำนวนผู้ป่วยนัดหมายลงร้อยละ 50 ผู้ป่วยที่มีนัดหมายที่มีอาการคงที่ โรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ หรือ รับยาที่ รพ.สต. ลดจำนวนผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการลงร้อยละ 50 เลื่อนการผ่าตัด

ในกรณีที่นัดหมาย (Elective case) หัตถการที่ไม่ฉุกเฉินออกไปก่อน ยกเว้นรายที่จำเป็นเร่งด่วน ฉุกเฉิน เพื่อลดจำนวนห้องผ่าตัดเหลือร้อยละ 50 เนื่องจากอัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ลดลง จึงขอปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง และลดจำนวนเตียงที่ให้บริการของโรงพยาบาลลง

ในกรณีของบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หากเจ็บป่วยเฉียบพลัน ให้ติดต่อเข้ารับการรักษาที่คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ในกรณีของประชาชน 5 ตำบล ได้แก่ ต.ท่าโพธิ์ ต.ท่าทอง ต.วัดพริก ต.วังน้ำผู้ และ ต.งิ้วงาม ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร หากเจ็บป่วยเฉียบพลันให้เข้ารับบริการที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน และส่งต่อตามระบบของโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประสานเลื่อนนัดจากโรงพยาบาล รับยาทางไปรษณีย์ รับยาทาง รพ.สต. รับยาในวันเสาร์-อาทิตย์ (เวลา 08.30-12.30 น.)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน