กทม.เตรียมเปิดศูนย์พักคอย ก่อนส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก 9 แห่ง มีเตียงว่าง 970 เตียง รองรับผู้ป่วยที่ตรวจ ATK และ RT-PCR

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65 ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อทวีวัฒนา (Community Isolation : CI) โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

นายขจิต กล่าวว่า กทม.จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ตรวจ ATK และ RT-PCR แล้วแสดงผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต รวมทั้งสิ้น 31 แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,981 เตียง อัตราการครองเตียงขณะนี้ 1,932 เตียง เตียงว่าง 1,849 เตียง โดยคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตามการประเมินจากแพทย์ ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างเตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มเติมอีก 9 แห่ง เตียง 970 เตียงด้วย

ขณะที่โรงพยาบาลในสังกัดกทม. โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ในความดูแลของกทม. สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 3,460 เตียง อัตราการครองเตียง 3,116 เตียง เตียงว่าง 377 เตียง คิดเป็นร้อยละ 90.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ.65 )

ทั้งนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อหากประสงค์ทำการรักษาแบบกักตัวที่บ้าน (HI) สามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วน สปสช.1330 กด14 หรือประสานรับการรักษาผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (EOC) 50 เขต โดยศูนย์ฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับคลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาล มีเป้าหมายการเข้าถึงผู้ป่วยภายใน 12 ชั่วโมง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อประเมินอาการเบื้องต้น หากผู้ติดเชื้อมีอาการไม่รุนแรง และสามารถแยกกักตัวได้ จะเข้าสู่การแยกกักรักษาที่บ้าน (Home Isolation : HI) ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อมีอาการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถแยกกักที่บ้านได้ จะนำส่งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) หรือส่งไปยังโรงพยาบาลสนาม หรือส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการต่อไป

นอกจากนี้ ศูนย์เอราวัณ (1669) สำนักการแพทย์ ได้ยกระดับการนำส่งผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาของโรงพยาบาล โดยศูนย์เอราวัณ 1669 ได้เพิ่มจำนวนคู่สายด่วนจากเดิม 30 คู่สาย เป็น 100 คู่สาย พร้อมเจ้าหน้าที่บริการรับสายตลอด 24 ชั่วโมง โดยยังคงมีเป้าหมายนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 1 วันโดยไม่ให้มีผู้ป่วยตกค้าง

นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงศักยภาพการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยร่วมกับเครือข่าย อาทิ เทศกิจ 50 เขต เจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ทำให้รับ-ส่งผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น จากเดิมสามารถรับผู้ป่วยได้วันละ 150 คน เพิ่มเป็นวันละ 300 คน โดยรถ 1 คัน จะรับผู้ป่วยวันละ 2 รอบๆ ละ 3 คน

สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อทวีวัฒนา จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 114 เตียง แบ่งเป็นชาย 52 เตียง หญิง 52 เตียง และสำหรับครอบครัว 2 ห้อง 10 เตียง โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย ดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

มีจุดลงทะเบียน จุดคัดกรองผู้ป่วย จุดวัดอุณหภูมิและวัดค่าออกซิเจน จุดบริการอาหารและน้ำดื่ม ติดตั้งเตียงจัดวางที่นอน ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม ระบบเสียงตามสาย ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ระบบอินเตอร์เน็ต ติดตั้งพัดลม ฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เช่น ชุดเครื่องนอน มุ้ง ผ้าเช็ดตัว ครีมอาบน้ำ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน