สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้เสียชีวิตอีก 2 ยอดติดเชื้อรายใหม่ +211

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 11 เม.ย.2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต (ระลอกเดือนมกราคม 2565) ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในจังหวัดและต่างประเทศรวม 211 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 178 ราย ผู้ติดเชื้อ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 4 ราย ผู้ติดเชื้อ test&go 29 ราย ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน 248 ราย เสียชีวิต 2 ราย

สรุปผู้ติดเชื้อทั้งหมด 49,199 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อภายในจังหวัด 40,413 ราย ติดเชื้อโครงการฯกลับบ้าน 0 ราย ผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 3 ราย ผู้ติดเชื้อต่างประเทศ 8 ราย ผู้ติดเชื้อภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 6,302 ราย ผู้ติดเชื้อ test & go 2,473 ราย เสียชีวิต(สะสม) 100 ราย คงพยาบาล 1,805 ราย

รายงานป่วย

ผลตรวจ ATK อ.เมือง 466 ราย พบ 190 ราย อ.กะทู้ 19 ราย พบ 5 ราย อ.ถลาง 18 ราย พบ 13 ราย ผู้เข้าข่ายกักตัวศูนย์ดูแลโควิดชุมชน สรุปพบผู้เข้าข่ายรายใหม่ตรวจเชิงรุก 208 ราย ยอดคงเหลือของผู้เข้าข่ายกักตัว 49 ราย สถานการณ์การใช้เตียงจากจำนวนเตียงทั้งหมด 1,479 เตียง ครองเตียง 268 เตียง คิดเป็น 18.12% จำนวนเตียงว่าง 1,211 เตียง คิดเป็น 81.88%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน