พาณิชย์มั่นใจส่งออกพุ่งเกิน 8% เตรียมปรับเป้าใหม่สัปดาห์หน้า

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 16 ก.ค. นี้ กรมจะปรับคาดการณ์เป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ใหม่ เนื่องจากภาพรวมการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้มากกว่า 11% ดังนั้น จึงมั่นใจว่าภาพรวมการส่งออกทั้งปีน่าจะขยายตัวได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 8% อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า สถานการณ์ราคาน้ำมัน ตลาดหุ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงผันผวนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่เปิดตัวโครงการ ได้เปิดตัวโครงการ Passport to Global Challenge : PGC เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลภายใต้บริบทการค้าใหม่ หรือ New Economy โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมแข่งขันประกวดแนวคิดแผนกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ พร้อมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,250 ราย ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Passport to Global Challenge : PGC by NEA ว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการแข่งขันท้าทาย ประกวดแนวคิดแผนกลยุทธ์และการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยให้จัดทำแผนธุรกิจเป็นกิจกรรมกระตุ้นความสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งเสริมสร้างและเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและให้คำปรึกษาเชิงลึก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีศักยภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นมาตรฐานสากลภายใต้บริบททางการค้า New Economy ในปัจจุบัน

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2507-7999 หรือ www.nea.ditp.go.th

บทความก่อนหน้านี้เรื่องหลอนที่ถ้ำหลวง ทีมค้นหาปล่อง ได้ยินเสียงประหลาด คล้ายคนสวดมนต์
บทความถัดไปเปิดภาพภายใน ฮ. Bell429 ลำเลียง ทีมหมูป่า ส่งโรงพยาบาล (คลิป)