ศุภาลัยตั้งโต๊ะซื้อหุ้นมั่นคงเคหะการทั้งหมดกว่า 4 พันล้าน

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 มีมติให้บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SPM) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดทั้งหมด 100% หรือจำนวน 992.01 ล้านหุ้น ใน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โดยสมัครใจ ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 4.07 พันล้านบาท

โดยมองว่า มั่นคงเคหะการ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิต่างไปจากศุภาลัย อาทิ คลังสินค้า ธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น และมีที่ดินรอการพัฒนาหลายแปลงอยู่ในทำเลที่ดี มีต้นทุนไม่สูง เมื่อเทียบกับราคาที่ดินในปัจจุบัน และมีแนวโน้มจะพัฒนาให้เติบโตได้ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการขยายการลงทุนไปในทำเล หรือกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างจากโครงการของ ศุภาลัย ในปัจจุบัน

ประกอบกับปัจจุบันศุภาลัยมีความพร้อมทางด้านการเงินสูง เพราะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านยอดขาย ผลประกอบการ และมีกระแสเงินสดที่ดี จากภาระหนี้ไม่สูงมากเนื่องจากมีการเพิ่มทุนไปเมื่อปีที่ผ่านมา และมีต้นทุนการเงินที่ต่ำกว่า 3% ทำให้มั่นใจได้ว่า การทำคำเสนอซื้อแบบสมัครใจ ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจแบบ WIN-WIN ทั้ง ศุภาลัย และมั่นคงเคหะการ

นอกจากนี้ ศุภาลัยสามารถช่วยปรับลดต้นทุนการพัฒนาที่ดินและต้นทุนด้านการเงินของมั่นคงเคหะการ และทำให้กำไรรวมเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งการลงทุนนี้จะคล้ายกับแนวทางการลงทุนโครงการในประเทศออสเตรเลีย โดยศุภาลัยร่วมบริหารเชิงนโยบายเป็นหลัก

อนึ่ง บริษัท มั่นคงเคหะการฯ มี นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีฐานะเป็นพี่ชายนายประทีป ตั้งมติธรรม เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ ภายหลังได้ขายหุ้นให้กับกลุ่มทุนใหม่ ก่อนที่ศุภาลัย จะมีการทำคำเสนอซื้อแบบสมัครใจดังกล่าว

บทความก่อนหน้านี้‘ประยุทธ์’ ลั่น! ‘เป็นทหาร ต้องยอมตาย ตั้งแต่วันแรก!’
บทความถัดไปเพื่อนช็อก! หนุ่มวัย 41 รับจ้างตัดไม้เลี้ยงครอบครัว พลาดไม้หล่นทับหัวดับคาที่