คลัง โหมไทยนิยม ขึ้นทะเบียนคนจนอีก 1.1 ล้านราย กลุ่มผู้พิการ-สูงอายุ-ป่วยติดเตียง-พลาดรอบแรก

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 กับ 11 หน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการสำรวจของกระทรวงมหาดไทยพบว่า มีผู้เข้าข่ายลงทะเบียนเพิ่มเติม 1.1 ล้านคน แบ่งเป็นผู้สูงอายุ 2.6 แสนคน ผู้พิการ 9.1 หมื่นคน ผู้ป่วยติดเตียง 2.1 หมื่นคน และผู้ที่พลาดการลงทะเบียนรอบแรก 6.8 แสนคน โดยทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ทำประชาคมถึง 4 ครั้ง และมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเตรียมส่งมาให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยปี 2560 ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังเปิดให้ลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 มาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้จนถึง 31 ก.ค. 2561 คาดว่าอาจจะมีผู้มาลงทะเบียนถึง 1.5 ล้านคน

นายนรินทร์ กล่าวว่า หลังจากกระทรวงการคลังได้รับข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย ก็จะส่งข้อมูลไปหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร กรมที่ดิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ หากผ่านก็จะส่งรายชื่อให้กระทรวงมหาดไทยประกาศ พร้อมกันนี้ก็จะให้ทางกรมบัญชีกลางทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยกับผู้ที่ได้สิทธิ์ใหม่ ซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุด

สำหรับโครงการนี้มีความสำคัญที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในประเทศ ให้มีเงินในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยจำนวน 11.4 ล้านคน และผู้สนใจฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4.1 ล้านคน ซึ่งจะทำให้พ้นจากการเป็นคนยากจนหรือผู้มีรายได้น้อยได้ในอนาคต

บทความก่อนหน้านี้โมดริช ตอกกลับกูรูลูกหนังผู้ดี ไม่ให้เกียรติโครเอเชีย
บทความถัดไปลอฟเรน โวสนั่น ทุกคนควรยอมรับเจ้าตัวเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลก