ใครมีแหวนหัวกระเบนต้องแจ้งครอบครองด่วน ไม่งั้นเจอปรับ 4 หมื่นบาท

20 ก.ย. 2561 - 21:02 น.

ใครมีแหวนหัวกระเบนต้องแจ้งครอบครอง อาจเจอปรับ 4 หมื่นบาท ชี้ปลาโรนัน (โรนิน) หรือ กระเบนท้องน้ำ เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ถูกคนล่าเอาหัวไปทำหัวแหวนหรือนำมาห้อยคอ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ใครมีแหวนหัวกระเบนต้องแจ้ง – นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า 1 ก.ย.- 29 พ.ย.นี้ กรมประมงเปิดให้ขึ้นทะเบียนสัตว์น้ำ 12 ชนิด หลังถูกประกาศขึ้นบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ขอให้ประชาชนที่ครอบครองพันธุ์สัตว์น้ำตามที่ประกาศในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ได้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานการได้มา ภาพถ่าย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถยืนยัน เพื่อนำมาแจ้งครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้เพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำอีก 12 ชนิด ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

ได้แก่ ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง, ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น, ปลากระเบนปีศาจแคระ, ปลากระเบนปีศาจหางหนาม, ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง, ปลากระเบนแมนต้ายักษ์, ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา, ปลาโรนิน หรือปลากระเบนท้องน้ำ, ปลาฉนากเขียว, ปลาฉนากปากแหลม, ปลาฉนากฟันเล็ก, และปลาฉนากยักษ์, ซึ่งปกติสัตว์ป่าและสัตว์น้ำที่ได้รับการคุ้มครองนั้น เป็นสัตว์ที่ห้ามทำการเพาะพันธุ์ เว้นบางสายพันธุ์เท่านั้นที่ทำการเพาะพันธุ์ได้ ซึ่งสัตว์น้ำตามกฎกระทรวงฉบับนี้มี ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา, ที่อนุญาตให้ประชาชนเพาะพันธุ์ได้ ตามกฎกระทรวง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

สามารถแจ้งได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำหรับในท้องที่จังหวัดอื่นๆ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่นั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2561 – 29 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www4.fisheries.go.th/fishmanagement สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กลุ่มคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำตามอนุสัญญา โทรศัพท์ 0 2579 9767 โทรสาร 0 25614689


สำหรับเอกสารหลักฐาน ที่ต้องเตรียมมีดังนี้คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 2. ทะเบียนบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 3. ซาก/ผลิตภัณฑ์หรือภาพถ่ายซากหรือผลิตภัณฑ์สัตว์สงวนที่ประสงค์จดแจ้ง สามารถโหลดแบบฟอร์ม https://www4.fisheries.go.th/…/fi…/20180720114517_1_file.PDF หรือ แจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ

ใครมีแหวนหัวกระเบนต้องแจ้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากความเชื่อเรื่องของกระดูกส่วนหลังหัวที่ยื่นออกมาจากหลังปลาโรนัน (โรนิน) หรือ กระเบนท้องน้ำ บางคนก็เรียก คดกระเบน ที่ชาวใต้เชื่อในอิทธิฤทธิ์ ว่า สามารถป้องกันผีพราย ป้องกันภัยทางน้ำ ป้องกันคุณไสย หรือ ป้องกันให้แคล้วคลาดจากพายุทั้งปวง ส่งผลทำให้ปลาชนิดนี้เป็นปลาหายาก เพราะมักถูกคนล่า เพื่อเอาหัวไปทำหัวแหวนหรือนำมาห้อยคอ เรียกกันว่าแหวนหัวกระเบน หรือ หลายๆ คนอาจเรียกแหวนโรนัน

ปลาโรนัน (โรนิน) หรือ กระเบนท้องน้ำ ถือเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ถือเป็นสัตว์ที่ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามครอบครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด และปลา ซึ่งเพิ่มจาก 14 ชนิด เป็น 26 ชนิด

ดังนั้นหากใครมีในครอบครองต้องแจ้ง โดยกรมประมงได้เปิดรับแจ้ง ผู้มีแหวนหัวกระเบน หรือ ส่วนหนามบนหัวปลาโรนินให้แจ้งครอบครองตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-29 พ.ย.นี้ โดยวันที่ 29 พ.ย.2561 ถือเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว หรือ ผู้ครอบครองแหวนหัวกระเบนท้องน้ำ หากไม่แจ้งมีโทษปรับ 40,000 บาท

โดยนายชลิต สง่างาม จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้โพสต์เฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Chalit Sa Nga Ngam ว่า ใครมีแหวนกระเบนท้องน้ำ หรือ ส่วนหนามบนหัวปลาโรนิน ซึ่งปัจจุบันถูกประกาศ ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองแล้ว หากไม่มีหนังสือการครอบครอง วันที่ 30 พ.ย.นี้ จะถูกจับปรับ 40,000 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ใครมีแหวนหัวกระเบนต้องแจ้งครอบครองด่วน ไม่งั้นเจอปรับ 4 หมื่นบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง