คาดยอดจัดตั้งบริษัทใหม่ปีนี้อาจต่ำกว่าคาดการณ์ 80,000 ราย เนื่องจากไม่มีการต่ออายุมาตรกาการจูงใจ ส่วน 3 ไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1% แต่ก.ย. ธุรกิจเจ๊งพุ่ง 11%

ตั้งบริษัทใหม่ปีนี้ส่อวืดเป้า – นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยยอดการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ ในเดือนก.ย. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวน 6,313 ราย แม้จะลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หากรวมในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ (ม.ค.- ก.ย. 2561) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 56,271 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 659 ราย เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มูลค่าทุนจดทะเบียน 240,486 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ทำให้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป มีการจัดตั้งบริษัทเป็นอันดับ 1 จำนวน 592 ราย

รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 356 ราย และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 182 ราย ที่เติบโตตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

รวมทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังได้ปรับลดขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล และยังลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบริษัทจำกัด ที่ยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น 5,500 บาท อัตราเดียว จากเดิมจะมีเพดานสูงสุดถึง 275,000 บาท แต่จากการประเมินภาพรวมการจัดตั้งบริษัทใหม่ของปีนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 80,000 ราย เนื่องจากมาตรการให้ผู้ประกอบการ นำสินทรัพย์มาเป็นทุนในการจดทะเบียน ได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้ฐานของจดทะเบียนของปี 2560 สูงถึง 74,500 ราย

ส่วนผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ที่ลดลงจะกระทบต่อการจัดตั้งบริษัทใหม่หรือไม่นั้น เชื่อว่า จะกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวให้ลดลงในระยะสั้นเท่านั้น เพราะขณะนี้ รัฐบาล กำลังเร่งหาแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีนให้กลับมาเที่ยวไทยตามปกติ

ขณะที่ ธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการ ในเดือนก.ย. 2561 มีจำนวน 1,899 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ มีธุรกิจที่เลิกกิจการรวม 11,616 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.32 ทำให้จนถึงสิ้นเดือนก.ย. 2561 มีจำนวนธุรกิจที่ยังดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น 710,944 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 18 ล้านล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน