ทรูออนไลน์-ทรูวิชั่นส์ ส่งมาตราการดูแลลูกค้าที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ขยายเวลาชำระค่าบริการ 30 วัน

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ รองหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการพาณิชย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรูออนไลน์ ได้สำรวจชุมสายหลักบริเวณพื้นที่ประสบภัย ติดตั้งแผงกันน้ำ และอุดช่องเคเบิ้ลเข้าชุมสาย เพิ่มระบบเตือนภัย ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมสำรองแบตเตอรี่กรณีถูกตัดไฟ สำหรับพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงมากจะใช้เครื่องสูบน้ำออก โดยมีพนักงานเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในโครงข่ายบริการของทรูออนไลน์ ที่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ มอบความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ลูกค้าในพื้นที่ประสบภัยใน 12 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฏร์ธานี กระบี่ ตรัง ปัตตานี ยะลา โดยขยายเวลาชำระค่าบริการแก่ลูกค้าของทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ไปอีก 30 วัน เพื่อลดความกังวลและให้ลูกค้ายังสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทีมช่างเดินสายดูแลซ่อมแซมอินเตอร์เน็ตและเคเบิ้ลทีวีถึงบ้านฟรี เพื่อให้ลูกค้าผู้ประสบความเดือดร้อนสามารถใช้บริการได้เร็วที่สุด