‘สมคิด’ไขลานรัฐวิสาหกิจเร่งลงทุนตามเป้าหมาย 95%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ และให้นโยบายว่าจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2560 ให้ได้ตามเป้าหมาย 95% ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ โดยงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแล ปี 2560 มีจำนวน 3.71 แสนล้านบาท เป็นวงเงินลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 20% จากมาตรการของรัฐบาลที่ให้เร่งโครงการลงทุนใน 1-2 ปี ข้างหน้า ให้เร็วขึ้น หรือ Front Load

นายเอกนิติ กล่าวว่า นายสมคิด ยังให้นโยบายรัฐวิสาหกิจหลังจากที่ได้เร่ง Front Load โครงการในอนาคตให้มาลงทุนได้เร็วขึ้นในปีนี้แล้ว หลังจากนี้ก็มีการเร่งลงทุน หรือ Front Load รายไตรมาสให้เร็วขึ้น จากแผนเดิมส่วนใหญ่จะมีการเบิกจ่ายลงทุนได้ไตรมาสสุดท้ายของปี ก็ให้ไปทำแผนใหม่ให้ขยับการเบิกจ่ายการลงทุนมาเป็นไตรมาสแรกถึงสามของปีนี้ให้มากขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยรัฐวิสาหกิจต้องส่งแผนดังกล่าวให้ สคร. พิจารณาภายในวันที่ 31 ม.ค. 2560

นอกจากนี้ ยังสั่งให้รัฐวิสาหกิจตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการลงทุน ประสานงานกับ สคร. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ช่วยติดตามโครงการลงทุน และรัฐวิสาหกิจต้องรายงานผลความคืบหน้าการลงทุนเป็นรายเดือนให้ สคร. ทุกวันที่ 5 ของเดือน ขณะเดียวกัน ยังให้นำผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ส่งให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจประเมินผลงานซีอีโอเหมือนกับปีที่ผ่านมา จนทำให้การเบิกจ่ายในปี 2559 วงเงิน 2.97 แสนล้านบาท เบิกจ่ายได้ 2.37 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.04% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน