พาณิชย์ เพิ่มเวชภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล เป็นสินค้าควบคุม

พาณิชย์ เพิ่มเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม ระบุสิเคล้องกับสถานการณ์ราคาสินค้าในปัจจุบัน ทำให้ปี 2562 มีสินค้าและบริการควบคุมทั้งหมด 52 รายการ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1 ของปี 2562 ว่า ที่ประชุม ได้ทบทวนรายการสินค้า และบริการควบคุมประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งการที่จะเพิ่มหรือถอดรายการ สินค้าใดออกจากบัญชีควบคุม
จะเน้นสินค้าที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นหลัก และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคา หรืออาจจะถอดสินค้าที่ราคาอยู่ในระดับปกติ และมีการแข่งขันตามกลไกของราคา จากปี 2561 มีรายการสินค้าอุปโภคบริโภค ที่กระทรวงพาณิชย์ ดูแลตามบัญชีสินค้าและบริการควบคุม 54 รายการ โดยแบ่งเป็นสินค้า 49 รายการ และบริการ 5 รายการ

ทั้งนี้ ที่ประชุม มีมติเพิ่มบัญชีรายการสินค้าและบริการควบคุม อีก 1 รายการ คือ เวชภัณฑ์ จากเดิมที่มีเพียง ยารักษาโรค เป็นสินค้าควบคุม ส่วนบริการควบคุม เพิ่มอีก 1 รายการ ได้แก่ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาล เข้ามาอยู่ในบัญชีควบคุม

ส่วนมาตรการในการดูแลสินค้าควบคุมรายการใหม่ ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณากำหนดมาตรการในการดูแล ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงพาณิชย์ / สมาคมประกัยภัย / มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ได้มูลจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสีย นำมากำหนดเป็นมาตรการให้ครอบคลุมและเป็นธรรม

ขณะเดียวกัน ยังได้ถอด 4 รายการสินค้า ออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ได้แก่ เยื่อกระดาษ เนื่องจากไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างราคาแล้ว / เม็ดพลาสติก เพราะมีผู้ผลิตหลายราย ทำให้การแข่งขันสูง / แบตเตอรี่รถยนต์ ซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมมีผู้ใช้จำนวนน้อย / และน้ำตาลทราย ให้สอดคล้องกับนโยบายการลอยตัว และขณะนี้ ราคาในตลาดอยู่ในระดับต่ำ

ทั้งนี้ ในปี 2562 จะมีสินค้าที่อยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 52 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 46 รายการ และบริการ 6 รายการ โดยจะนำเสนอผลการประชุมต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

บทความก่อนหน้านี้สคส.เด็กอวยพร ลุงตู่ ขอเป็นนายกฯนานๆ พบ “เขียนประโยคเหมือนกัน”
บทความถัดไปดวง 4 ราศีก้าวเข้าปีกุน ชีวิตสู้ด้วยลำแข้ง แต่จะรวยโคตรๆ