Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 12 ส.ค. 2563

เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี‘บ้านกู่ฤาษี’ จ.บุรีรัมย์

27 ม.ค. 2562 - 19:12 น.

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี’ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชูจุดเด่นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และตำนานแห่งพญานาค รวมถึงชิมอาหารท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี "เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี" ณ ศาลาประชาคมบ้านกู่ฤาษี ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พัฒนาการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง (อบต.) นายกเทศมนตรี กำนัน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นายอุดม สอนอก ผู้ใหญ่บ้านกู่ฤาษี ชาวบ้านกู่ฤาษีต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยว สื่อมวลชน ร่วมแสดงความยินดี

งานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค.ที่ผ่านมา เริ่มจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยนักเล่าเรื่อง จากนั้นร่วมรับประทานอาหาร ช่วงบ่ายกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนบ้านกู่ฤาษีด้วยรถอีแต๋น และซาเล้ง เริ่มจากวัดป่าส้มป่อย - กู่ฤาษี สถานที่ทางธรรมชาติที่สงบร่มรื่น สวยงาม แวะสักการะหลวงพ่อโสธรจำลององค์ใหญ่ที่สุดของชาวอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

จากนั้นแวะบวงสรวงบูชาพญานาคราชโคตะนาคา ณ บริเวณศาลาพญานาคราช ด้านหลังเป็น "สระพญานาคราชโคตะนาคา" ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนท่องเที่ยวบ้านกู่ฤาษี มีตำนานว่าเดิมเป็นหนองน้ำเล็กๆ "ตาจั้ม" ตัวแทนผีปู่ตาได้นิมิตเห็น หลวงปู่เกล็ดแก้วนาคราช มาจากแม่น้ำโขง เห็นว่ามีหนองน้ำแห่งนี้จึงได้มาพักอาศัยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีพญานาคที่ชื่อว่า "โคตะนาคา" เป็นองครักษ์ ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเข้าพรรษาบริวารของท่านจะมาสถิตอยู่เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้สักการะ บนบานศาลกล่าวให้ได้สิ่งที่ปรารถนา มีคำบอกเล่าว่ามีผู้พบเห็นพญานาคปรากฏกาย บ้างเล่าว่าในช่วงกลางคืนเห็นเป็นลำแสงอยู่ใต้น้ำ ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธา มากราบไหว้ขอพรอยู่เสมอ ทำให้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านกู่ฤาษีเป็นที่รู้จักมากขึ้น

จากนั้นนักเล่าเรื่องชุมชนยังนำชมและสัมผัสธรรมชาติรอบหมู่บ้าน และชม "ลำสะแทด" ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชุมชนในการทำเกษตรกรรม และอนาคตมีแผนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ก่อนจะไปเที่ยวชมโบราณสถาน "ปรางค์กู่ฤาษี" ศาสนสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ที่สะท้อนถึงศิลปะและอารยธรรมขอมโบราณ เป็นโบราณสถานก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นหนึ่งในอโรคยาศาล (สถานพยาบาล) ที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อรักษาผู้เจ็บป่วยปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของบ้านกู่ฤาษี

พร้อมกับชมการละเล่นพื้นบ้าน ในงานมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นบ้านกู่ฤาษีซึ่งเป็นเมนูพื้นถิ่นบ้านกู่ฤาษีที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อาทิ ก้อยสุกปลาดุกนา แกงบอน แกงจืดไหลบัว ต้มไก่บ้าน ฯลฯ

ย่ำค่ำก่อนมีการบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน การแสดงชุด "รำบวงสรวงปรางค์กู่" โดยนักแสดงของหมู่บ้าน พิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านกู่ฤาษี โดยนายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ การแสดงดนตรีและกิจกรรมเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น และรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงานและชาวบ้านกู่ฤาษี พร้อมเปิดโฮมสเตย์ต้อนรับแขกที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวเข้าพัก ซึมซับบรรยากาศวิถีชุมชนของคนบ้านกู่ฤาษี ก่อนเดินทางกลับ

นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นโครงการที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากจากภาคการผลิต และบริการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน หรือท่องเที่ยว "แอ่งเล็ก" ซึ่งมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่นให้เป็นที่รู้จักและเป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยว พร้อมกับพัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการท่องเที่ยวของชุมชน โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิตของชุมชนมาสร้างสรรค์และต่อยอดการผลิตสินค้า OTOP และบริการ เพื่อให้เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถขายได้โดยไม่ต้องนำออกไปขายนอกชุมชน ทำให้ชาวบ้าน และชุมชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

“บ้านกู่ฤาษีเป็น 1 ใน 4 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธ์ เช่น ไทยลาว ไทยโคราช เขมรสูง ไทยเดิ้ง ใช้ภาษาไทยโคราชเป็นภาษาถิ่น ซึ่งเป็นเสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวชมก็คือ ปรางค์กู่ฤาษี โบราณสถานยุคขอม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านกู่ฤาษี และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ของเรา”

นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์กล่าวและว่า นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัส เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนอีสานดั้งเดิม มาชิมอาหารพื้นถิ่นของคนบ้านกู่ฤาษีที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมา เช่น ไหลบัว บอน ปลาตามธรรมชาติ ตลอดจนพืชผักสมุนไพรต่างๆ มาทำเป็นอาหารหลากหลายเมนู อย่างเช่น ก้อยสุกปลาดุกนา แกงไหลบัว แกงบอน มีสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถซื้อหาไปเป็นของฝากของที่ระลึก จึงถือโอกาสเชิญชวนมาเที่ยวบ้านกู่ฤาษี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ของเรา

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี‘บ้านกู่ฤาษี’ จ.บุรีรัมย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง