ครม.ไม่ต่อสัมปทานดาวเทียมไทยคม 5 หลังหมดสัญญา ให้บริหารจัดการแบบพีพีพี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่เห็นควรให้ต่ออายุหรือขยายเวลาสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ แต่ให้ใช้แนวทางเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐ(พีพีพี) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
เมื่อคำนึงถึงข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบ และความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายแล้วจะให้ผลประโยชน์กับรัฐมากที่สุด อีก 3 แนวทางคือ การจำหน่ายดาวเทียมให้เอกชน รัฐบาลดำเนินการเอง หรือ โอนทรัพย์สินให้บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เพื่อนำทรัพย์สินออกให้เช่าในฐานะผู้ประกอบการ (Operator)

ทั้งนี้ ยังเห็นควรคัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศทุกดวงที่มีอายุทางวิศกรรมของดาวเทียมเหลืออยู่หลังสิ้นสุดสัญญา รวมทั้งทรัพย์สินต่าง ๆ ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยแนวทางที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้จะทำให้หลังจากนี้ดาวเทียมสื่อสารทุกดวงที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานจะต้องเข้าสู่ระบบพีพีพีจะไม่มีการต่อสัญญาหรือให้สัมปทานเหมือนในอดีตอีก

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบในหลักการ ให้บริษัทไทยคม ดำเนินการเชื่อมต่อระบบขับเคลื่อนเพื่อต่ออายุดาวเทียมไทยคม 5 ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 จะหมดอายุการใช้งานในช่วงเครึ่งปีแรกของปี 2563 แต่สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศจะสิ้นสุดในปี 2564
โดยการต่ออายุดาวเทียมดังกล่าว ไม่มีผลทำให้อายุของสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเปลี่ยนแปลง เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง ทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงดาวเทียมไทยคมที่มีอายุเหลืออยู่ รัฐจะได้คัดเลือกผู้ประกอบการมาบริหารจัดการดาวเทียมและทรัพย์สินดังกล่าว ในรูปแบบพีพีพีต่อไป

อย่างไรก็ตาม ครม.ยังรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายอวกาศในเรื่องอื่นๆ ประกอบด้วย แนวทางการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาดาวเทียม THEIA การดำเนินการเพื่อจัดตั้งสำนักงานประสานงานภูมิภาค (Regional Liaison Office – RLO) ของสำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทย
และความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS – 2) ซึ่งคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

บทความก่อนหน้านี้ลุมพินีจับมือช่อง 5 ยิงสดทุกอังคาร ประเดิมคู่เอก”กุหลาบดำ”ชน”เสกสรร”
บทความถัดไปอ๊อด เปิดใจเหตุเลิก แก้ว อภิรดี ยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์ ไม่ขอเจอหน้า เสธ.ต๊อด