เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ‘แม่สอด-เมียวดี’ที่ไหนสวรรค์นักลงทุน

เทอดเกียรติ ชินสรนันท์

เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ แม่สอดเมียวดีที่ไหนสวรรค์นักลงทุน

เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ นายกฝอ นายกเทศมนตรีนคร(ทน.)แม่สอด .ตาก เป็นผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในตำแหน่งมายาวนานถึง 7 สมัย รวมแล้วเกือบ 30 ปี โดยเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2533 “ข่าวสดได้มีโอกาสสนทนากับนายกฯ ท่านนี้ในหลายเรื่องหลายประเด็น

มีปัจจัยอะไรที่ทำให้อยู่ในตำแหน่งได้ยาวนาน

ผมมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตอนนั้นแม่สอดยังไม่เจริญมากนัก เป็นเทศบาลตำบล จากตำบลก็เป็นเทศบาลเมือง ปัจจุบันนี้เป็นเทศบาลนคร แล้วเป็นพื้นที่เขตพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล การเติบโตตรงนี้ทำให้การพัฒนาและการดูแลประชาชนได้ดีและมากขึ้นเป็นลำดับ โดยหลักการแล้วการบริหารจัดการเราเน้นการดูแลทุกข์สุขประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งการพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ทุกอย่างที่เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น โดยทำงานร่วมกับผวจ. และรัฐบาลในการร่วมพัฒนาพื้นที่ให้แม่สอด เป็นทั้งเขตพิเศษและท้องถิ่นพิเศษในคราวเดียวกัน

ตอนนี้ในแม่สอดมีประชากรเท่าไหร่

ตามทะเบียนราษฎร 6 หมื่นกว่า ส่วนประชากรแฝง 3 แสนคน 5 อำเภอ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 3 แสนกว่า ฝั่งเมียวดี วันนี้ ในจ.เมียวดี มีประชากรนับล้านคนอยู่ตรงขอบชายแดน ข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมใน 7 รัฐของพม่าที่อยู่ใกล้ๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมอญ, กะเหรี่ยง, ว้า, คะฉิ่น ประชากรร่วม 30 ล้านคน แม่สอดเป็นเซ็นเตอร์ที่สำคัญในเรื่องการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน สินค้าส่งออกปีนี้เป็นแสนล้านบาท ถ้าภาคเหนือก็เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ผู้บริหารท้องถิ่น ผวจ. รวมทั้งรัฐบาล ทำให้ตรงนี้เป็นประตูที่สำคัญและเส้นทางสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นเกตเวย์ และเป็นเส้นทางจากประเทศไทยที่แม่สอด ออกไปพม่า ไปอินเดีย และถึงยุโรปได้ด้วย จะเห็นว่าอ.แม่สอด เป็นอำเภอที่สำคัญของประเทศในด้านธุรกิจการค้าและการส่งออก และหลายๆ อย่าง รวมทั้งการท่องเที่ยวด้วย

มีเสียงวิจารณ์กันว่าในเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีก้าวหน้ากว่าแม่สอด

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้แม่สอดเมียวดี เป็นซิสเตอร์ซิตี้ ผมจำได้ว่า 20 .. 2558 ทางผวจ.ตาก เชื่อมโยงกับผวจ.เมียวดี เรื่องการปรึกษาหารือเรื่องของการค้า ปัญหาอุปสรรคการค้า และการเชื่อมโยงวัฒนธรรม โดยภาพรวมคือ การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน เพื่อให้แม่สอดเมียวดี เป็นเมืองพี่เมืองน้องอยู่กันอย่างมีความสุข

ฝั่งพม่าวันนี้เปิดเขตเศรษฐกิจเช่นกัน โดยใช้เขตพิเศษเมียวดีเป็นเซ็นเตอร์ ของแม่สอดมี 3 อำเภอเป็นเซ็นเตอร์ ฝั่งโน้นค่อนข้างบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ของที่ดินค่อนข้างจะรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ การอนุมัติ อนุญาตง่าย ทำให้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือจีน ญี่ปุ่น รวมทั้งพื้นที่อยู่ไกลชายแดนเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับจ.เมียวดี, ก่อกะเระ และพะอาน มาร่วมทำการค้าที่นี่เยอะเหมือนกัน ส่งผลให้เมียวดีค่อนข้างจะคึกคักกว่าแม่สอดพอสมควร ในการพัฒนาการก่อสร้างจีนไปลงทุนฝั่งโน้นเยอะมาก เป็นหมื่นล้านบาท มีทั้งโรงแรม คอนโดมิเนียมและศูนย์การค้าด้วย

ฝั่งแม่สอดทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเช่นกัน แต่มีข้อจำกัดเรื่องข้อกฎหมายหลายอย่าง ทางสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าฯ อยากให้มีกฎหมายเฉพาะเกิดขึ้นที่เขตพิเศษนี้ คือ แม่สอด, แม่ละมาด, พบพระ

เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ เพราะบ้านเราหน่วยราชการเยอะ ถือกฎหมายคนละฉบับ แต่ถ้ามีเจ้าภาพหลัก การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จที่แม่สอดเลย เพราะว่าบางอย่างการอนุมัติ อนุญาต การสัมปทานต่างๆ ต้องส่งไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้อง บางทีล่าช้า ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดิน เรื่องของผังเมือง เรื่องการใช้สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆ มีปัญหา เป็นไปลักษณะที่ไม่สามารถบริการให้ถูกใจนักลงทุน ไม่เหมือนฝั่งโน้น ซึ่งทาง กกร.คือภาครัฐเอกชน ในจ.ตาก และอ.แม่สอด ทำเสนอไปแล้ว ท้องถิ่นเทศบาลนำเสนอว่าน่าจะมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อให้มีองค์กร อาจเป็นผวจ. มาทำแทนอธิบดีในแต่ละกรม ในบางเรื่องมาอยู่ที่นี่เลย หรือมีหน่วยงานหลักตามที่กฎหมายเออีซีที่ใช้ในชลบุรี นำมาใช้ที่นี่ก็ได้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนติดต่อประสานงาน

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาพื้นที่ รัฐบาลทำได้เร็วมาก เช่น ถนนสายตากแม่สอด เมื่อก่อนเป็น 2 เลน กลายเป็น 3 เลน เป็น 4 เลน ใช้งบประมาณมาก แต่เมื่อโลจิสติกส์ดี สินค้าส่งออกดี เข้าออกสะดวกสบาย การค้าตรงนี้จะเจริญมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

จำได้ว่า 3 ปีที่แล้ว เส้นทางนี้จากแม่สอดไปเมียวดี, เมียวดีไปก่อกะเระต้องขึ้นเขาใช้เวลา 4 .. แค่ 45 .. รัฐบาลนำเงินไปช่วยทางฝั่งโน้น จาก 4 .. แค่ 45 นาทีก็ถึงแล้ว เมื่อก่อนไปวันมาวัน เดี๋ยวนี้ไปได้ทุกวัน มีสินค้าเข้าออก

คนไปมาได้สะดวกมาก ทำให้การค้าและท่องเที่ยวแม่สอดกลายเป็นเซ็นเตอร์ที่สำคัญของเมียนมา ในฝั่งที่อยู่ใกล้ๆ เรา ประปาก็ขยาย ไฟฟ้าก็พอใช้ เมื่อก่อนพอโรงงานอุตสาหกรรมมาเยอะ ไฟฟ้าจะดร็อป รวมทั้งจะเจาะอุโมงค์สายตากแม่สอด รถไฟจากนครสวรรค์เข้ามากำแพงเพชร ตาก และแม่สอด รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาล มั่นใจว่าถ้าระบบโลจิสติกส์ดี ถนนดี มีกฎหมายหรือมีคนมาบริหาร การส่งสินค้าออกปีหนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า 5 แสนล้าน เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแน่นอน เพราะเราได้ดุลการค้าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รายงานผ่านจ.ตาก ไปยังคณะกรรมการกนค.ไปยังนายกรัฐมนตรีโดยตรงบ้าง

ทางสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ท้องถิ่น รอคอยอยู่ว่าจะให้มีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ เป็นการทำให้นักลงทุนมั่นใจว่ามาที่นี่จบที่นี่เลย

ปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มชาติ พันธุ์กับรัฐบาลเมียนมามีอะไรน่าห่วงไหม

ช่วง 41 ปี ที่ผมอยู่แม่สอด วันนี้เปลี่ยนแปลงไปหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนพอเข้าแล้งได้ยินเสียงปืนต่อสู้ระหว่างกะเหรี่ยงกับพม่า แต่วันนี้จากสงครามกลายเป็นเรื่องจับมือกันบริหารเศรษฐกิจมากกว่า เมื่อก่อนกะเหรี่ยงพุทธ กะเหรี่ยงคริสต์ หรือพม่า มีประเด็นขัดแย้งกัน แต่ปัจจุบันนี้จับมือกัน อยู่ด้วยกันหมดเลย ในจ.เมียวดี มีหลายชนเผ่า กะเหรี่ยง พม่า มอญก็มี หลายปีมานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจมากกว่าที่จะสู้รบกัน ซึ่งเป็นเรื่องดี สู้รบกันไปอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชน

ตอนนี้สองฝั่งตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้เดินไปด้วยกัน นอกจากนี้ได้มีการขอขยายการปิดด่านแม่สอดจาก 2 ทุ่ม เป็นเที่ยงคืน ต้องรอคำตอบจากรัฐบาล

ทุนจีนเข้าไปลงทุนในเขตศก.พิเศษเมียวดีมูลค่าหลายพันล้านบาท

โดย ภาวิณีย์ เจริญยิ่ง

บทความก่อนหน้านี้นานาทัศนะภาคเอกชนไทย พรรคการเมืองชูขึ้น‘ค่าแรง’
บทความถัดไปสาวเล่าวินาที โดนลวนลามบนรถเมล์ ลุงล่าเหยื่อไม่หยุด แต่พีคสุดตอนแจ้งความ!