เฮ! ชาวไร่อ้อย 1.34 แสนราย สอน.เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือวงเงินรวม 3.07 พันล้าน 26 เม.ย.นี้ – ยันดูแลการจ่ายเงินให้โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วน

ชาวไร่อ้อยเตรียมรับเงินช่วยเหลือ – นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 เม.ย. 2562 นี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตรอบแรก แก่ชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ 134,465 ราย เป็นเงิน 3,073,034,245 บาท คิดเป็นปริมาณอ้อยที่ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่โรงงานเปิดหีบจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2562 จำนวน 61,460,684 ตัน โดยจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาแต่ละรายโดยตรง

ส่วนการจ่ายเงินรอบถัดไปตามปริมาณอ้อยที่เข้าหีบตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายของการหีบอ้อย ซึ่งคาดว่าในฤดูการผลิตปี 2561/62 จะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบประมาณ 131 ล้านตัน และขณะนี้ยังมีโรงงานน้ำตาลที่ยังไม่ได้ปิดหีบ จำนวน 7 โรงงาน คาดจะปิดหีบทั้งหมดภายในวันที่ 30 เม.ย. 2562

ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน 6,500 ล้านบาท ในอัตราไม่เกิน 50 บาทต่อตันอ้อย รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสอน. เสนอ

นางวรวรรณ กล่าวว่า สอน. ยืนยันจะกำกับดูแลการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต อย่างโปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนตามข้อเท็จจริง สำหรับบัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินให้ชาวไร่อ้อย ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจาก ธ.ก.ส. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน