19 เที่ยวบินยกเลิกเข้า-ออกสนามบินสุวรรณภูมิ เหตุประท้วงที่ฮ่องกง

น.ท.สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ ชุมนุมประท้วงที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ส่งผลให้วันที่ 13 ส.ค. 2562 มีสายการบินขอยกเลิกเที่ยวบิน (CANCELLED FLIGHT) เข้าและออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 19 เที่ยวบิน แบ่งเป็น ขาเข้า 9 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินไทย 1 เที่ยวบิน (TG 603), สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 7 เที่ยวบิน (CX709, CX727, CX705, CX755, CX653, CX669 และ CX751) และสายบินอียิปต์แอร์ 1 เที่ยวบิน (MS961)

ส่วนขาออก 10 เที่ยวบิน ได้แก่ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ 2 เที่ยวบิน (HX780 และ HX762), สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 7 เที่ยวบิน (CX616, CX700, CX750, CX728, CX754, CX656 และ CX708) และสายการบินอียิปต์แอร์ 1 เที่ยวบิน (MS960)

บทความก่อนหน้านี้ตีกลับประกันราคายาง 60 บาท/ก.ก. ให้กยท.คำนวณใหม่ หวั่นงบบานทะลุ 3 หมื่นล้าน
บทความถัดไปทีเส็บยกระดับมาตรฐานสาขาช่างไฟฟ้า ไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่กำหนดมาตรการสำหรับอุตฯไมซ์