Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 22 ก.พ. 2563

วีรศักดิ์’ สั่ง ITD ลงพื้นที่ใช้งานวิจัยอุ้มไมโครเอสเอ็มอี หวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากด้วยองค์ความรู้

7 ก.ย. 2562 - 18:14 น.

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (International Institute for Trade and Development) หรือ ITD ว่า ได้สั่งการให้ ITD นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่และปรับใช้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนได้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจรายย่อย หรือ กลุ่มไมโครเอสเอ็มอีเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมอบหมายให้ ITD เตรียมการสำหรับภารกิจการลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงต้นเดือนต.ค. ที่จะถึงนี้ โดยหลังจากนี้ ITD จะต้องทำงานในพื้นที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อย่างเข้มข้นมากขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่างๆ ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บทบาทหลักของ ITD คือการจัดการศึกษาอบรมและให้การสนับสนุนเพื่อการค้นคว้าวิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศการเงินการคลังการลงทุนและการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้า

ในขณะเดียวกัน ITD ยังเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมเสริมศักยภาพต่างๆ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD อีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมา ITD ได้ผลิตงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยหลายเรื่อง เช่น โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce”, โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”,

โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce”, โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน”, และโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของธุรกิจบริการไทย” เป็นต้น


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วีรศักดิ์’ สั่ง ITD ลงพื้นที่ใช้งานวิจัยอุ้มไมโครเอสเอ็มอี หวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากด้วยองค์ความรู้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง