Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 23 ก.พ. 2563

‘อลงกรณ์ พลบุตร’นำทีมชูประมงยั่งยืนบนเวทีนานาชาติ

19 พ.ย. 2562 - 19:18 น.

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ นายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ (FAO/IFAD/WFP) ณ กรุงโรม น.ส.รัชนก แสงเพ็ญจันทร์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) และนางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์ เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านการทำประมงอย่างยั่งยืน (FAO International Symposium on Fisheries Sustainability – Strengthening the Science-Policy Nexus) ณ สำนักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนจุดเปลี่ยนที่สำคัญของภาคการประมง โดย FAO เชิญนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายทุกระดับ ตั้งแต่องค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และภาคประชาสังคมมาประชุมร่วมกัน เพื่อร่วมปฏิรูปและสร้างรากฐานภาคประมงสู่ความยั่งยืน

จากปัญหาที่ทั่วโลกประสบในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของภาคประมงอันส่งผลไปสู่ปัญหาความยากจนและความอดอยากหิวโหยของประชากรโลก ที่ทุกฝ่ายจะต้องปรับเปลี่ยนมองมุมฃหรือ สร้างมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

ทุกฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน รู้จักนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ นำคนรุ่นใหม่ที่มีความสร้างสรรค์มาช่วยคิดช่วยทำ จึงจะสามารถสร้างจุดเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ สำหรับประเทศไทย ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองการทำงานใหม่ และตั้งคณะกรรมการมาดูแลด้านการประมงอย่างเข้มข้น และกรมประมงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ในการติดตามตรวจสอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ในท้องทะเลไทย

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาคมโลกทราบอย่างต่อเนื่องในเวทีระหว่างประเทศ ถึงความมุ่งมั่นและผลสำเร็จของไทยในการดำเนินงานป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนการขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการส่งเสริมให้เกิดการทำการประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ โดยมีการดำเนินการปฏิรูปการประมงของไทยทั้งระบบมาอย่างต่อเนื่อง ตามกฎระเบียบสากล จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยกตัวอย่างเช่น การจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งไทยทำหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ไทยได้เสนอโครงการ“ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน” (ASEAN Cooperation on Sustainable Fisheries) และผลักดันการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fishery Policy) การขับเคลื่อนการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม (ASEAN Network for Combating IUU Fishing : AN – IUU)

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ไทยมีตัวอย่างผลสำเร็จและมีประสบการณ์ที่สามารถร่วมแลกเปลี่ยน และมีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและข้อแนะนำเชิงนโยบายและเชิงวิชาการแก่ประเทศสมาชิก ซึ่ง FAO ก็เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในจุดนี้เช่นเดียวกัน และไทยจะผลักดันให้มีการสร้างโครงการเพื่อขยายความร่วมมือกับนานาประเทศต่อไป


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘อลงกรณ์ พลบุตร’นำทีมชูประมงยั่งยืนบนเวทีนานาชาติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง