Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 มี.ค. 2563

พาณิชย์แจงข้าวราคาตกช่วงนี้เพราะผลลิตทยอยสู่ออกตลาดจำนวนมาก

19 พ.ย. 2562 - 21:29 น.

พาณิชย์แจงข้าวราคาตกช่วงนี้เพราะผลลิตทยอยสู่ออกตลาดจำนวนมาก แต่อนาคตปริมาณน้อยกว่าคาดเหตุภัยแล้งโรคระบาด พร้อมจัดมาตรการรับมือ

พาณิชย์แจงข้าวราคาตก - นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการค้าข้าว ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมธนาคารไทย องค์การคลังสินค้า (อคส.) ว่า ที่ประชุมหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกซึ่งมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในขณะนี้ ซึ่งพบว่า มีสาเหตุเนื่องมาจากผลผลิตข้าวนาปี 2562/63 โดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิ กำลังทยอยเก็บเกี่ยวออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณลดลงจากเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และการระบาดของโรค ไหม้คอรวงข้าว

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในขณะนี้ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้เห็นชอบกรอบการใช้เงินงบประมาณปี 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,289.86 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติการใช้เงินแล้ว โดยเป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 วงเงิน 2,572.50 ล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โดยให้สินเชื่อเกษตรกรรายบุคคล และสถาบันเกษตรกร เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง เป้าหมาย 1 ล้านตัน ข้าวเปลือก โดยให้ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บตันละ 1,500 บาท วงเงิน 1,500 ล้านบาท และชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรเป็นระยะเวลา 5 เดือน

2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม ข้าวโดยสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือก เพื่อจำหน่าย และ/หรือ เพื่อการแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ต่อปี รัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยใน 3% ต่อปี วงเงิน 562.5 ล้านบาท 3. โครงการชดเชย ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เป้าหมายให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรแล้วเก็บเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% วงเงิน 510 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนธ.ค. 2562 นี้

“สถานการณ์ราคาที่มีการปรับตัวอ่อนลงเล็กน้อยเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากคุณภาพข้าว แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปริมาณข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวที่มีปริมาณน้อยลงกว่าเป้าหมายการผลิต และรัฐได้มีมาตรการดังกล่าวออกมาเชื่อว่าจะทำให้ราคามีเสถียรภาพมากขึ้น”นายวิชัย กล่าว


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พาณิชย์แจงข้าวราคาตกช่วงนี้เพราะผลลิตทยอยสู่ออกตลาดจำนวนมาก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง