Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

พาณิชย์ปรามผู้ค้าตลาดสดโก่งราคาระวังลูกค้าหาย เหตุทางเลือกช็อปปิ้งมากขึ้นทั้งออนไลน์-ห้าง

21 ม.ค. 2563 - 18:21 น.

พาณิชย์ปรามผู้ค้าตลาดสดโก่งราคาระวังลูกค้าหาย เหตุทางเลือกช็อปปิ้งมากขึ้นทั้งออนไลน์-ห้างสรรพสินค้า ชู 10 ตลาด จำหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม ประหยัด คุณภาพดี ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน

พาณิชย์ปรามผู้ค้าตลาดสด - นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประชาชนจะนิยมซื้อวัตถุดิบเพื่อไปประกอบพิธีในการไหว้บรรพบุรุษ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้การประกอบอาหารและของเซ่นไหว้บรรพบุรุษ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนและป้องปรามไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายมากขึ้น ทั้งออนไลน์ที่มีความสะดวกสบาย ส่งสินค้าถึงบ้าน และการซื้อผ่านห้างสรรพสินค้าที่มีโปรโมชั่นจูงใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นหากผู้ค้าในตลาดสดมีพฤติกรรมที่โก่งราคา ขายสินค้าไม่มีคุณภาพ ก็อาจทำให้ยอดขายตกได้ และหากผู้บริโภคพบการเอาเปรียบจากผู้ค้า ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้า กรมการค้าภายใน จึงจัดงาน “สินค้าเกษตร ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน” ขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปี โดยปีนี้ได้กำหนด จัดงานระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

โดยภายในงานได้จัดพื้นที่การจำหน่ายสินค้ากว่า 130 คูหา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์/ของใช้ตรุษจีน สินค้าผักและผลไม้ สินค้าจากศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า GI ข้าวสารบรรจุถุง สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารปรุงสำเร็จ และสินค้าจากตลาดต้องชม ที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน โดยได้ประสานเชื่อมโยงเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตสินค้า GI และผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค มาวางจำหน่ายในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคได้ถึง 10-20% นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย วันละ 2 รอบ เวลา 8.30 น. และ 12.00 น. ได้แก่ เนื้อหมู/หมูไหว้ ก.ก.ละ 100 บาท (ราคาตลาด ก.ก. ละ 160 บาท) ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ไก่ต้ม ตัวละ 199 บาท (ราคาตลาดตัวละ 279 บาท) ไข่ไก่ เบอร์ 2 แผงละ 65 บาท (ราคาตลาดแผงละ 97 บาท) น้ำมันพืชปาล์มเกสร (ขวด 1 ลิตร) ขวดละ 35 บาท (ราคาตลาดขวดละ 42 บาท)

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ ภายใต้ชื่องาน “พาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูทอง” เพื่อจำหน่ายสินค้าในราคาเป็นธรรม ประหยัด คุณภาพดี ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และเป็นช่องทางการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร ซึ่งงานจัดขึ้นพร้อมกัน 10 ตลาด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต กรุงเทพฯ ณ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดมีนบุรี ตลาดฟู้ดวิลล่า ตลาดบางขุนศรี ตลาดอ่อนนุชเฟรชมาร์ท จ.นนทบุรี ณ ตลาดดวงแก้ว ตลาดพระราม 5 ตลาดบางใหญ่ และ จ.นครปฐม ณ ตลาดศาลายา จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อสินค้าได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

นายวิชัย ยังกล่าวถึงสถานการณ์หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนว่าขาดตลาดหรือมีการโก่งราคา ทั้งนี้อาจเพราะผู้ค้ามีประสบการณ์จากเหตุการณ์เมื่อ 2-3 ปีก่อน ที่เคยเกิดเหตุการณ์ฝุ่น PM 2.5 มาแล้ว อย่างไรก็ตามกรมก็เตรียมมาตรการรองรับกรณีหากมีบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดตลาด ก็จะประสานกับโรงงานผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ผลิตวินค้าเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งหาพื้นที่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่ต้องการซื้อหน้ากากอนามัยในราคาที่ต่ำกว่าตลาดทั่วไปด้วย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พาณิชย์ปรามผู้ค้าตลาดสดโก่งราคาระวังลูกค้าหาย เหตุทางเลือกช็อปปิ้งมากขึ้นทั้งออนไลน์-ห้าง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง