Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 29 พ.ย. 2563

พาณิชย์ เปิดรับคืนโควตานำเข้าสินค้าเกษตร WTO 9 รายการปี’63 เพื่อจัดสรรครั้งที่ 2

22 พ.ค. 2563 - 16:27 น.

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีการจัดสรรโควตานำเข้าปี 2563 ครั้งที่ 1 สำหรับสินค้าเกษตรตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 9 รายการ คือ มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าวฯ เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ กำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่ไม่ประสงค์จะใช้ปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรรสามารถแจ้งคืนปริมาณได้ โดยกรมฯ จะนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ยังมีความต้องการใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการโควตามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่จะถูกลงโทษกรณีไม่ใช้โควตาหรือใช้โควตาไม่ถึง 95% ภายในสิ้นปี 2563 รายละเอียดการแจ้งคืนสรุปได้ ดังนี้

1. สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ สามารถแจ้งคืนครั้งที่ 1 ได้ภายในเดือนพ.ค. 2563 เพื่อนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ต่อไป 2. สินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถแจ้งคืนได้ ภายในเดือนมิ.ย. 2563 เพื่อนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 ที่ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ไว้ โดยต้องมีประวัติการนำเข้าทั้งในโควตาและ/หรือนอกโควตาย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิ.ย. 2562

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 สามารถยื่นขอยกเลิกการขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ได้ และหากยังไม่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 สามารถยื่นขอรับจัดสรรเพิ่มเติมได้ แต่ต้องมีประวัติการนำเข้าสินค้าที่ยื่นขอทั้งในโควตาและ/หรือนอกโควตา WTO ย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิ.ย. 2562

นายกีรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อกรมการค้าต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0-2547-4734 หรือ 0-2528-7500-29 ต่อ 4714 4715 4716 และ 4718 หรือสายด่วน 1385

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พาณิชย์ เปิดรับคืนโควตานำเข้าสินค้าเกษตร WTO 9 รายการปี’63 เพื่อจัดสรรครั้งที่ 2
ข่าวที่เกี่ยวข้อง