การบินไทยเปิด e-filling ออนไลน์ ให้ลูกค้าขอคืนเงินค่าตั๋ว กดเช็คยอดหนี้ได้ ย้ำบรรจุสิทธิขอคืนเงินในแผนฟื้นฟูแล้ว ลุ้นเจ้าหนี้ 50%เห็นชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมา เวปไซต์ Thai Airways ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้โพสต์ข้อความชี้แจงกระบวนการยื่นขอรับชำระหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร โดยระบุว่า

ตามที่มีข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงความเห็นว่า แม้ว่าการบินไทยจะรับรองสิทธิของเจ้าหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารในแผนฟื้นฟูกิจการไว้ แต่หากเจ้าหนี้ที่มีหนี้ข้างมาก ไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการในหนี้ของเจ้าหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร และขอให้แก้ไขแผนโดยตัดหนี้หรือลดหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มนี้ โดยที่เจ้าหนี้กลุ่มนี้ไม่ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ไว้ จะทำให้เจ้าหนี้ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารหมดสิทธิได้รับเงินค่าบัตรโดยสารคืนนั้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงว่ากระบวนการยื่นขอรับชำระหนี้นั้น จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผนแล้ว ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งให้ท่านทราบต่อไป โดยในชั้นไต่สวนคำร้องนี้ ศาลจะพิจารณาเพียงว่าสมควรให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่เท่านั้น ดังนั้น ในขั้นตอนดังกล่าว ท่านไม่มีความจำเป็นต้องไปศาลเพื่อแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหนี้หรือดำเนินการใดๆ เว้นเสียแต่ว่าท่านประสงค์ที่จะยื่นคัดค้านว่า บริษัทฯ ไม่ควรเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินที่บริษัทฯ เผชิญอยู่

สำหรับที่บริษัทฯ ได้แจ้งว่า ลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้นั้น สืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะดูแลสิทธิของลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความ เพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรับรองสิทธิของลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเจ้าหนี้ ที่มีจำนวนหนี้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของภาระหนี้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ดังนั้น สิทธิของเจ้าหนี้ทั้งหลายทั้งหมดทุกราย รวมถึงลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่ว่าจะมายื่นขอรับชำระหนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่ขึ้นอยู่กับแผนฟื้นฟูกิจการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้เสียงข้างมากทั้งสิ้น ทั้งนี้ เจ้าหนี้รายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเจ้าหนี้ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าหนี้รายใหญ่ และจะต้องมีการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่จะได้กำหนดรองรับสิทธิของลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทุกท่านให้เจ้าหนี้ทั้งหลายพิจารณาต่อไป

​ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้าหลายท่านอาจยังมีความกังวล และต้องการจะใช้สิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ประสงค์จะยื่นขอรับชำระหนี้ และเพื่อดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุดให้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้เข้าหารือกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดเตรียมระบบการยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-filling สำหรับเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้าขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร และเจ้าหนี้อื่นๆ ที่มูลหนี้ไม่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งจะเผยแพร่คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์มคำขอรับชำระหนี้และเอกสารประกอบที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้โดยสะดวกที่สุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมและพัฒนาระบบออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารสามารถเข้ามาตรวจสอบยอดหนี้ของทุกท่านได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งด้วย

​การบินไทยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารทุกท่านอย่างดีที่สุด และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้บริษัทฯ ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินที่ทุกคนรักและผูกพันต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน