นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวในการเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “สร้างเจนซี ให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO หรือซีอีโอ เจนซี โดยมีนักศึกษาใน 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ จำนวน 1,500 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบ Zoom conference ว่า นายจุรินทร์ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งการระบาดของโควิด-19 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ ทำให้ทุกฝ่ายต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยต้องให้ตลาดนำการผลิต ปรับรูปแบบการค้าจากออฟไลน์อย่างเดียวเป็นออนไลน์

โดย โครงการ “ซีอีโอ เจนซี” ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ การบริหารจัดการแบรนด์ การบริหารจัดการในโลกความเป็นจริงจะได้ทันเหตุการณ์ เจาะลึกแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Tmall amazon bigbasket.com jatujakmall Thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทย รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีการขนส่งในรูปแบบใหม่

ทั้งนี้ พาณิชย์มีเป้าหมายจะสร้าง ซีอีโอเจนซี เกิดขึ้นให้ได้ทั่วประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 12,000 คน เพื่อให้ซีอีโอเจนซีเป็นทัพหน้า ให้กับการค้าและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย นำรายได้เข้าประเทศและทำให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนต่อไป โดยจะขยายโครงการต่อไปสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งประชาชกรเจนซีทั้งประเทศมีกว่า 12.6 ล้านคน อยู่ในต่างจังหวัด 10.6 ล้านคน หรือ 85% ของเจนซีทั้งประเทศ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถนำมาวัดผลเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร และต่อยอดในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำการค้าระหว่างประเทศได้จริงด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน