พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. สัญจร มีมติอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งด่วนประจำปี 2560 วงเงินรวม 2,104 ล้านบาท โดยพิจารณากำหนดพื้นที่แก้ปัญหาออกเป็น 8 พื้นที่ รวมจำนวน 36 โครงการ ครอบคลุม 18 จังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเลยตอนล่าง ลุ่มน้ำเลยห้วยเลือง ลุ่มน้ำแม่น้ำสงคราม ลุ่มน้ำชีตอนบน ลุ่มน้ำชีตอนกลาง เป็นต้น คาดว่ามีพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์ รวม 7.2 หมื่นไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 6.18 ล้านบาทลบ.เมตร

ทั้งนี้ จาการที่กรมทรัพยกรน้ำ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศ พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 84.2 ล้านไร่ คิดเป็น 26.5% ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในภาคตะวันออกฉียงเหนือที่เสี่ยงภัยแล้งมีจำนวนรวม 40.9 ล้านไร่ คิดเป็น 49% ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั้งประเทศพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 45.4 ล้านไร่ คิดเป็น 14% ของพื้นที่ทั้งประเทศ และเป็นพื้นที่เสียงอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15.9 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 35% ของพื้นที่ทั้งประเทศ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังสั่งการให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กรมทรัพยากรน้ำ เร่งนำเสนอโครงการที่มีความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกปี 2561 วงเงิน ทั้งสิ้น 8,820 ล้านบาท รวม 348 โครงการ เบื้องต้นคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 4.4 แสนล้านไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 107 ล้านบาทลบ.เมตร

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน