นกแอร์อ่วมครึ่งปีแรกเจ๊ง 3,750 ล. เหลือเงินสดติดมือแค่พันล้าน

1 ก.ย. 2563 - 12:14 น.

นกแอร์ แจงผลประกอบการ ช่วง 6 เดือนแรก ปี 2563 ขาดทุน 3.7 พันล้านบาท ดันยอดหนี้รวมพุ่ง 3.4 หมื่นล้านบาท มีเงินสดเหลือแค่พันล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้(1ก.ย.) บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ได้ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ว่า สายการบินนกแอร์ขาดทุนส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 139 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของก่อนที่ขาดทุน 700 ล้านบาท ด้านงวด 6 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ขาดทุนส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 2,469 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ขาดทุน 1,004 ล้านบาท

ด้านงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมในไตรมาสที่ 2 จำนวน 796.41 ล้านบาท ลดลง 1.15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และงบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563 ขาดทุน 3,750.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.79% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนรวมจำนวน 1,187.70 ล้านบาท

สาเหตุของการขาดทุนเกิดจาด คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศลดลงมาก จากมาตรการควบคุมการเดนิทางเข้าออกระหว่างประเทศที่เข้มข้นและมาตรการปิดเมืองของภาครัฐในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ยังมีการนำมาตรฐานบัญชีรายงานงบการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทำให้บริษัทรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีสัญญาเช่าระยะยาวที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ และการแจ้งเลิกกิจการบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด (บริษัทย่อย) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 อันเป็นผลทำให้บริษัทรับรู้การดำเนินงานของบริษัทย่อยที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจำนวน 1,187.70 ล้านบาท


ทั้งนี้ งบการเงินรวมสำหรับงวด 6 เดือนปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,367.61 ล้านบาท ลดลง 47.96% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทรวมอยู่ที่ 5,425.03 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 26.45% ซึ่งลดลงในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ที่ลดลง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 28,948.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 90.81% จากสิ้นปี 2562 โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 8,068.58 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 20,879.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 27.87% และ 72.13% ตามลำดับ

ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 34,873.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.10% จากสิ้นปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้เป็นจำนวนเงิน 15,007.95 ล้านบาท

สายการบินนกแอร์และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำนวน 5,925.04 ล้านบาท เปลี่ยนแปลง 70.84% จากสิ้นปี 2562 โดยเป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,270.99 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมติดลบอีก 3,654.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ในงวด 6 เดือนของปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบกับเงินสดคงเหลือ 1,100.20 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 133.59 ล้านบาท จากสิ้นปี 2562

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ นกแอร์อ่วมครึ่งปีแรกเจ๊ง 3,750 ล. เหลือเงินสดติดมือแค่พันล้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง