กระทรวงคมนาคม เลื่อน เปิดสนามบินเบตง เป็นช่วงต้นปีหน้า หลัง กทพ. ตรวจพบข้อบกพร่องความปลอดภัยการบิน 72 ข้อ สั่ง ทย.เร่งแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO

นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตงของ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) ว่า คาดว่าสนามบินเบตง จะไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทันตามเป้าหมายในเดือน ธ.ค.63 โดยอาจจะต้องเลื่อนไปเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 64แทน

เนื่องจาก ทย.จะต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขข้อพบพร่อง ด้านการบริหารความปลอดภัยด้านการบิน จำนวนรวม 72 ข้อ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ตรวจพบตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO

สำหรับข้อบกพร่อง 72 ข้อ แบ่งออกเป็น 1.ข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 31 ข้อ และ2.ข้อบกพร่องเกี่ยวกับมาตรการฐานของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 41 ข้อ โดยข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญสูงสุดคือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาประจำที่ท่าอากศยานเบตง

ซึ่งเบื้องต้น ทย.จะเร่งแก้ปัญหาโดยเกลี่ยบุคคลากรจากท่าอากาศยานอื่นๆเข้ามา รวมทั้งจะเร่งเปิดรับสมัครจากบุคลากรภายนอก จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติการสนามบิน

“ ขณะนี้สนามบินเบตงยังติดปัญหา ต้องเร่งแก้ไขข้อบกพร่อง 72 ข้อก่อน ซึ่ง ทย.จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ และเสนอแผนการแก้ปัญหากลับมาให้ กพท. พิจารณาภายใน 1 เดือน จากนั้น กพท.จะใช้เวลาอีก 1 เดือน เพื่อพิจารณาว่า ทย.สามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องตามแผนได้ครบถ้วนหรือไม่ หากครบถ้วนคาดว่าจะเปิดสนามบินเบตงได้ช่วงต้นปีหน้า”

นายเจือกล่าวว่า ขณะนี้สายการบินนกแอร์มีความพร้อมที่จะทำการบิน โดยล่าสุดได้มาขอรหัสการทำการบินกับทางท่าอากาศยานเบตงเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของกรมท่าอากาศยานได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินไปให้แล้ว

ส่วนเรื่องแผนธุรกิจการทำการบิน โดยเฉพาะข้อเสนอของนกแอร์ให้รัฐบาลประกันจำนวนผู้โดยสารในระยะแรกไม่น้อยกว่า 75% และระยะถัดไป60% ได้มอบให้ ทย. ไปหารือกับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หอการค้าจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน