ทอท.แจงผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 2563 บริษัทมีกำไร 4.3 พันล้าน ลดลง 83% -ด้านบอร์ด ทอท. ไฟเขียวจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.19 บาท/หุ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้(25พ.ย.)หรือ ทอท. ได้แจ้งผลประกอบการประจำปีงบประมาณ 63 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยในปีงบประมาณ 63 ทอท. มีกำไรสุทธิ 4,320.68 ล้านบาท ลดลง 20,705.69 ล้านบาท หรือลดลง 83% จากปีงบประมาณ 62 ที่มีกำไรสุทธิ 25,026.69 ล้านบาท

มีรายได้รวม 33,275.51 ล้านบาท ลดลง 31,291.28 ล้านบาท หรือ 48%, ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 27,938.93 ล้านบาท ลดลง 5,143.55 ล้านบาท หรือ 15.55% และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อยู่ที่ 1,038.04 ล้านบาท ลดลง 5,350.72 ล้านบาท หรือ 83.75%

ส่วนสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลง เนื่องจากปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท. ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงปีก่อน จากสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ไทยและประเทศต่างๆจำกัดการเดินทางเข้าออกนอกประเทศ ทั้งสายการบิน สนามบิน การท่องเที่ยวต้องประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรง

ทั้งนี้งวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีจำนวนเที่ยวบินรวม 515,185 เที่ยวบิน ลดลง 42.51% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 244,511 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 270,674 เที่ยวบิน

ขณะที่มีจำนวนผู้โดยสารรวม 72.64 ล้านคน ลดลง 48.80% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 37.49 ล้านคนและผู้โดยสารภายในประเทศ 35.15 ล้านคน โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ทอท .ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการลดค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร และค่าผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายเดือน

แม้ในปีงบประมาณ 63 จะมีปัญหาโควิด-19 แต่ ทอท.ยังสามารถรับรู้รายได้จำนวนมากในช่วงต้นปีงบประมาณ ระหว่างเดือน ต.ค. 62 – ม.ค.63 ทำให้ในปีนี้ ทอท. ยังคงผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ

ด้านเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 อยู่ที่จำนวน 5,828.08 ล้านบาท ลดลง 4,104.38 ล้านบาท จากวันที่ 30 ก.ย. 62 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 9,932 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (25 พ.ย. 63) บอร์ด ทอท. ยังได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 12 ม.ค.64 ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต และระเบียบวาระการประชุม

วาระสำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินรวม 2,714 ล้านบาท หรือเท่ากับ 62.54%ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทในปีบัญชี2563

ทั้งนี้ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กุมภาพันธ์2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน