Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มี.ค. 2564

ครม.เพิ่มร้านกองทุนหมู่บ้านทั่วปท.เข้าโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

2 ธ.ค. 2563 - 09:07 น.

ครม.เพิ่มร้านกองทุนหมู่บ้าน ร้านค้าชุมชน ทั่วประเทศเข้าโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ส่งเสริมให้ใช้จ่ายไปยังชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบให้เพิ่มร้านค้าในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เข้าโครงการคนละครึ่ง
โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.ปรับปรุงรายละเอียดวิธีดำเนินการ “โครงการคนละครึ่ง” เพื่อขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึง ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ที่มีความสำคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าชุมชน และส่งเสริมให้ใช้จ่ายไปยังชุมชนเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพิ่มเติม ได้แก่ โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย วงเงิน 176 ล้านบาท
และโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว วงเงิน 1,601 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านข่าว คลังเอาจริง! ลงดาบร้านโกง ‘คนละครึ่ง’ จับได้ปิดแอพถุงเงิน-งดจ่ายตังทันที

นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จำนวน 28,711 ล้านบาท ทำให้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 63/64 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 46,807 ล้านบาท

สำหรับวงเงินเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.ค่าดำเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์อ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 28,078.44 ล้านบาท 2.ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.25 วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 631.76 ล้านบาท และ 3.ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส. วงเงินเพิ่มเติมจำนวน 1.09 ล้านบาท

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.เพิ่มร้านกองทุนหมู่บ้านทั่วปท.เข้าโครงการ ‘คนละครึ่ง’ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง