พาณิชย์ช่วยคนเลี้ยงกุ้ง-ขู่ลั่นพ่อค้ากดราคารับซื้อซ้ำเติมความเดือดร้อนเกษตรกร เจอคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

29 ธ.ค. 2563 - 15:31 น.

กรมการค้าภายในช่วยผู้ช่วยเลี้ยงกุ้ง-ขู่ลั่นพ่อค้ากดราคารับซื้อซ้ำเติมความเดือดร้อนเกษตรกร โทษคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พาณิชย์ช่วยคนเลี้ยงกุ้ง – นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่เป็นแหล่งซื้อขายกุ้งและอาหารทะเล และพบการแพร่ระบาดของเชื้อที่เชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อของจังหวัดสมุทรสาคร ขยายไปสู่พื้นที่อื่น กระทบต่อการค้าสินค้ากุ้งและอาหารทะเล กรมการค้าภายใน ร่วมกับหน่วยงานหลักคือ กรมประมง รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้

1. เชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งของเกษตรกร โดยใช้กลไกประมงจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งผลิต สำรวจเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการจำหน่าย และแจ้งให้กรมประมง กรมการค้าภายในทราบโดยด่วน เพื่อประสานการซื้อขายตรงกับผู้ใช้ต่อไป 2. จัดหาสถานที่ให้เกษตรกรนำกุ้งไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง 3. จัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้ากุ้งไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานกุ้ง


4. สำหรับการซื้อขายกุ้ง ณ ปากบ่อ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หากพบผู้ค้า ผู้รวบรวมที่มีพฤติกรรมการฉวยโอกาส จงใจกำหนดราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกรในราคาที่ต่ำเกินควร ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร และซ้ำเติมความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน 1569 หรือร้องเรียนได้โดยตรง ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พาณิชย์ช่วยคนเลี้ยงกุ้ง-ขู่ลั่นพ่อค้ากดราคารับซื้อซ้ำเติมความเดือดร้อนเกษตรกร เจอคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง