ดีดี การบินไทย  ยอมรับส่งแผนฟื้นฟูไม่ทัน 2 ก.พ. -สัปดาห์นี้ เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลาง ขอเลื่อนอีก 1 ด.

26 ม.ค. 2564 - 16:28 น.

ดีดี การบินไทย ยอมรับส่ง แผนฟื้นฟู ไม่ทันกำหนด 2 ก.พ. -สัปดาห์นี้ เตรียมยื่นขอศาลล้มละลายกลางเลื่อนส่งแผนอีก1เดือน พร้อมโต้งบจ้างที่ปรึกษาการเงินแพง 630 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบินไทยไม่สามารถส่ง แผนฟื้นฟู กิจการต่อศาลล้มละลายกลางได้ทันตามกำหนดคือในวันที่ 2 ก.พ. 2564


ดังนั้นในสัปดาห์นี้ การบินไทยจึงเตรียมที่จะยื่นต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก 1เดือน โดยจะเป็นการยื่นขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่สามารถดำเนินการขอเลื่อนได้ ทั้งนี้หากศาลฯพิจารณาอนุมัติคาดว่าจะสามารถส่งแผนฟื้นฟูได้ในช่วง ปลายเดือน กุมภาพันธ์ หรือ ต้นเดือน มีนาคม 2564

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัทฯ กล่าวได้พิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และช่วยงานทางด้านการเงินและการบัญชีของบริษัทฯ ในการจัดทำโครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์กระแสเงินสด วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตของการบินไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนฟื้นฟูฯ

รวมถึงการนำเสนอแผนฟื้นฟูฯ ในส่วนทางการเงินแก่เจ้าหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางและหลักการทางการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยมีกรอบงบประมาณการว่าจ้างไม่เกิน 60 ล้านบาท และมีระยะเวลาในการทำงานจนกว่าศาลจะให้ความเห็นชอบกับแผนฟื้นฟูฯ โดยบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าว จะไม่มีหน้าที่ติดต่อหาแหล่งเงินทุนใหม่ให้กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ดังนั้น กรณีที่มีข่าวเรื่องการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีค่าตอบแทนสูงถึง 630 ล้านบาท นั้น จึงไม่เป็นความจริง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ดีดี การบินไทย  ยอมรับส่งแผนฟื้นฟูไม่ทัน 2 ก.พ. -สัปดาห์นี้ เตรียมยื่นศาลล้มละลายกลาง ขอเลื่อนอีก 1 ด.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง