นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินธุรกิจพลังงานในปี 2563 บ้านปูขาดทุนสุทธิ 56 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1,682 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 68,575 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 476 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 14,298 ล้านบาท คิดเป็น 17% มีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 563 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 16,910 ล้านบาท ลดลง 20% ซึ่งเป็นผลมาจากราคาถ่านหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง

สำหรับปี 2564 บ้านปูดำเนินแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ปี 2564-2568 ประกอบด้วย 3 แกนหลักคือ เร่งสร้างการเติบโตตามกลยุทธ์ใน 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน, การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและวงจรเศรษฐกิจโลกผ่านพอร์ตโซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจร โดยกระจายความเสี่ยง และคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ, การต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในธุรกิจใหม่

“ตั้งเป้าภายในปี 2568 EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปูจะมีสัดส่วนถึง 50%”

โดยมีแนวทางการดำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานในด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะรักษากำลังการผลิตแหล่งก๊าซทั้ง 2 แหล่ง อยู่ที่ประมาณ 700 ลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน และประกันความเสี่ยงการลงทุนเมื่อสถานการณ์ราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้น สร้างความยืดหยุ่นในงบลงทุน ส่วนธุรกิจเหมืองจะเน้นสร้างกระแสเงินสดในช่วงราคาถ่านหินเพิ่มสูง บริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล

กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า เน้นสร้างเสถียรภาพการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทั้งหมดด้วยดัชนีค่าความพร้อมจ่ายที่สูง และเดินหน้าเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผน ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งในอนาคตจะเน้นลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และขยายการลงทุนไปสู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น สหรัฐ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เน้นการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ขยายระบบนิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน เป็นผู้ให้บริการสมาร์ตโซลูชั่นด้านพลังงานสะอาดที่ฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลครบวงจรในธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ และธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน