รถไฟปรับลดเที่ยววิ่ง 131 ขบวน 1 เดือนเริ่ม 30 เม.ย. - ชี้เพื่อความเหมาะสมหลังโควิดระบาดหนัก

29 เม.ย. 2564 - 20:25 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับลดเที่ยววิ่ง 131 ขบวน 1 เดือนเริ่ม 30 เม.ย.ชี้เพื่อความเหมาะสมหลังโควิดระบาดหนัก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รถไฟปรับลดเที่ยววิ่ง – นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนขบวนรถที่ให้บริการเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์โดยงดการให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) รวมทั้งสิ้น 121 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-31 พ.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการขบวนรถโดยสาร การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้ไม่กระทบต่อภาพรวมในการให้บริการ และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม (รถระยะสั้น) มากถึง 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง

ส่วนประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการ สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.- 31 พ.ค. 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้

1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์
สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ-หนองคาย-กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ-อุบลราชธานี-กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ-กันตัง-กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ-สุไหงโกลก-กรุงเทพ

2. ขบวนรถเชิงสังคม
สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ-รังสิต-หัวตะเข้
ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ-บ้านภาชี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี-พิษณุโลก-ลพบุรี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก-ศิลาอาสน์-พิษณุโลก
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์-เชียงใหม่-นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ-สุรินทร์-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ-แก่งคอย-กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย-นครราชสีมา-หนองคาย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี-นครราชสีมา-อุบลราชธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา-อุบลราชธานี-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา-บัวใหญ่-นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย-ขอนแก่น-แก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย-บัวใหญ่-แก่งคอย

สายใต้ จำนวน 22 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี-หลังสวน-ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี-น้ำตก-ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ-หัวหิน-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี-ราชบุรี-ธนบุรี
ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร-หาดใหญ่-ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี-สุไหงโกลก-สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช-สุไหงโกลก-นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา-สุไหงโกลก-ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง-สุไหงโกลก-พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ-อรัญประเทศ-กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ-พลูตาหลวง-กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ-ปราจีนบุรี-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา
ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ

สายมหาชัย-วงเวียนใหญ่-มหาชัย จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถที่ 4304/4305
ขบวนรถที่ 4306/4307
ขบวนรถที่ 4310/4311
ขบวนรถที่ 4312/4313
ขบวนรถที่ 4324/4325
ขบวนรถที่ 4328/4329
ขบวนรถที่ 4342/4343
ขบวนรถที่ 4344/4345

สายแม่กลอง-บ้านแหลม-แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถที่ 4380/4383
ขบวนรถที่ 4386/4387

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รถไฟปรับลดเที่ยววิ่ง 131 ขบวน 1 เดือนเริ่ม 30 เม.ย. - ชี้เพื่อความเหมาะสมหลังโควิดระบาดหนัก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง