รฟม. ลั่น ต.ค.นี้ เปิดประมูลพีพีพีรถไฟฟ้าสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี วงเงิน 4.8 หมื่นล้าน

20 พ.ค. 2564 - 19:13 น.

รฟม. ลั่น เดือนต.ค.นี้ เปิดประมูลพีพีพีรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี วงเงิน 4.8 หมื่นล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รฟม.ลั่นประมูลสายสีน้ำตาล – นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่า บอร์ด รฟม. มีมติอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม)

เป็นไปตามขั้นตอนในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ให้รฟม. นำเสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ จากกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ไปพร้อมกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมีกรอบวงเงินรวม 1,470 ล้านบาท

ประกอบด้วย ค่างานก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ ในส่วนที่ซ้อนทับกับโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 จำนวน 1,418 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum) และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน 52 ล้านบาท

และมีมติอนุมัติแหล่งเงินก่อสร้างฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสม

และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีเป็นรายได้แก่ รฟม. ให้เพียงพอเพื่อการชำระหนี้แก่แหล่งเงินกู้ ทั้งในส่วนเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังจะตกลงกับ รฟม. ต่อไป

“รฟม. จะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากครม. โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินงานโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 ที่ปัจจุบัน กทพ. อยู่ในระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการจากครม.

โดยทั้งสองหน่วยงานมีแผนจัดการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างร่วมกันภายในเดือนต.ค. 2564 ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าก่อสร้าง ย่นระยะเวลาการก่อสร้าง และลดปัญหาการจราจรระหว่างการก่อสร้าง และลดผลกระทบในระหว่างก่อสร้างต่อประชาชนได้อีกด้วย”

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี (บึงกุ่ม) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) มีโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ จำนวน 20 สถานี ระยะทาง 22.1 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 4.8 หมื่นล้าน

พื้นที่โครงการฯ มีส่วนซ้อนทับกับโครงสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N2 บนแนวถนนประเสริฐมนูกิจ เป็นระยะทาง 7.2 กิโลเมตร (จำนวน 6 สถานี)

สำหรับรูปแบบเบื้องต้นของฐานรากโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลฯ จะก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งเป็นคานคอนกรีตที่วางบนคานขวาง และ Bearing Shoe

และออกแบบให้มีเสาตอม่อสายสีน้ำตาลแทรกระหว่างเสาทางด่วนที่ก่อสร้างไว้แล้ว มีระยะระหว่างช่วงตอม่อโดยทั่วไปประมาณ 25-30 เมตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รฟม. ลั่น ต.ค.นี้ เปิดประมูลพีพีพีรถไฟฟ้าสีน้ำตาล ช่วงแคราย-ลำสาลี วงเงิน 4.8 หมื่นล้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง