‘จุรินทร์’โชว์ 5 วิชั่น บนเวทีโอเปค แผนรับมือโควิด

5 มิ.ย. 2564 - 22:37 น.

‘จุรินทร์’โชว์ 5 วิชั่น รับมือโควิดบนเวทีเอเปคผ่านระบบประชุมทางไกล ย้ำไทยเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนเต็มที่ พร้อมประกาศหนุนใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา ให้ทุกประเทศได้สิทธิการผลิตวัคซีนเอง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค Ministers Responsible for Trade Meeting หรือ MRT มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล เวลาในไทย 18.00-21.00 น. เป็นการประชุมประจําปี 2564

นายจุรินทร์ประชุมผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่า ประเทศไทยได้นําเสนอมุมมองเกี่ยวกับนโยบายทางการค้าที่จะช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแนวทางของเอเปคในการเสริมสร้างการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จะขอเน้นย้ำ 5 ประเด็นสําคัญ ดังนี้คือ

ประการที่หนึ่ง ไทยยืนยันสนับสนุนการดําเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วย การอํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าจําเป็นที่ได้รับการรับรองโดย เอเปคเมื่อปีที่แล้ว โดยเน้นว่ามาตรการจํากัดการส่งออกควรสอดคล้องกับ กฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก และจะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า

ประการที่สอง ไทยเร่งดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของวัคซีนและสินค้าจําเป็น เราใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว สําหรับระบบพิธีการศุลกากรเพื่ออํานวยความสะดวกการค้าข้ามพรมแดน

ประการที่สาม รัฐบาลไทยกําลังเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เราตระหนักถึงความสําคัญของแถลงการณ์เอเปค เรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีน โควิด-19 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 และสินค้ายาอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเอเปค และภูมิภาคอื่น

ประการที่สี่ ไทยตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการขนส่งและโลจิสติกส์ เราให้ความสําคัญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศทางธุรกิจ

“ประเด็นสุดท้ายนี้ผมสนับสนุนเรื่องการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา หรือ CL (Compulsory licensing) กับวัคซีน เนื่องจากมีความสำคัญต่อการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและรักษาชีวิตทุกคน” นายจุรินทร์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘จุรินทร์’โชว์ 5 วิชั่น บนเวทีโอเปค แผนรับมือโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง