คลังให้หยุดหรือเลื่อนนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อถึงสิ้นปี ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าโควิด-19

14 ก.ค. 2564 - 16:24 น.

คลังให้หยุดหรือเลื่อนนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อถึงสิ้นปี ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าโควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คลังให้หยุดส่งเงินกองทุนฯ – น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง มีมาตรการขยายระยะเวลาการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเดิมที่ผ่อนผันให้จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนมิ.ย. 2564 ให้สามารถหยุดหรือเลื่อนการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่งวดนำส่งเงินของเดือนก.ค. 2564 จนถึงงวดนำส่งเงินของเดือนธ.ค. 2564 โดยนับอายุการเป็นสมาชิกกองทุนฯ ต่อเนื่อง และคงสมาชิกภาพไว้ภายใต้หลักการและแนวปฏิบัติเดิม


ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของลูกจ้างและนายจ้างที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบัน โดยมุ่งหวังให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานในระบบยังคงสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสามารถออมผ่านกองทุนฯ หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโรคได้คลี่คลาย เพื่อเป็นหลักประกันรายได้และนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และเงื่อนไขให้ลูกจ้างหรือนายจ้างหยุดหรือเลื่อนการส่งเงินสะสม หรือเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในท้องที่ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจสาธารณภัย หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ คลังให้หยุดหรือเลื่อนนำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อถึงสิ้นปี ช่วยนายจ้าง-ลูกจ้าง ฝ่าโควิด-19
ข่าวที่เกี่ยวข้อง