เอกชนเชื่อมั่นไทยผลิตรถไฟฟ้าทะลุ 1 ล้านคัน ในปี’68 ตามเป้าที่ตั้งไว้ แนะเร่งปรับตัว

13 ก.ย. 2564 - 18:49 น.

นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านธุรกิจดิจิตอล บริการด้านไอที เปิดเผยว่าบริษัทมองศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบยานยนต์ของประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน พร้อมเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เพื่อดึงดูดผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากทั่วโลก มั่นใจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทยจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,051,000 คัน ในปี 2568 ตามที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยอุตสาหกรรยานยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบรถยนต์ของไทยจำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสทางการแข่งขันด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญคือ 1. การนำเทคโนโลยีและข้อมูลเข้ามาเป็นศูนย์กลาง เพื่อเปลี่ยนกระบวนการการผลิตและการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

2. การสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานของพนักงานทุกคน ผ่านการใช้ข้อมูลเชิงลึกปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและการดูแลพนักงานของธุรกิจอย่างชาญฉลาด 3. การนำข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมของลูกค้ามาออกแบบสินค้าและบริการโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และ 4. การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยียานยนต์ครบทุกมิติ ตั้งแต่การเชื่อมต่อ, การเสริม AI ในยานยนต์ไร้คนขับ, การใช้พลังงานไฟฟ้าและการนำเสนอ Digital Product ที่หลากหลายไปกับยานยนต์

ทั้งนี้ จากปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย เป็นรองประเทศจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ และเป็นฐานการผลิตเป็นสินค้าประเภทอื่น เช่น สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคและบริโภค ฯลฯ ที่สำคัญของโลก ทั้งยังมีระบบขนส่งทางบกและทางน้ำโดยเฉพาะท่าเรือน้ำลึกมีศักยภาพส่งออกสินค้าข้ามทวีป

นอกจากนี้ มองว่าไทยยังเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายการสนับสนุนยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเต็มที่ เช่น นโยบายผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก รวมถึงศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้าทุกประเภทของภูมิภาค และมีโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย มีการลงทุนขยายเครือข่าย 5จี ต่อเนื่องพร้อมรองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบรถยนต์ในประเทศไทย ยังต้องเผชิญความท้าทายด้วยทั่วโลกกำลังมุ่งนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ประกอบกับแนวคิดการเปลี่ยนการคมนาคมขนส่งมาเป็นบริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์ : MaaS(Mobility as a Service) ที่เปรียบได้กับคลื่นลูกใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า, ระบบขับขี่อัตโนมัติ ซึ่งกำลังวิวัฒนาการไปพร้อมกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี 5จี และ IoT

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เอกชนเชื่อมั่นไทยผลิตรถไฟฟ้าทะลุ 1 ล้านคัน ในปี’68 ตามเป้าที่ตั้งไว้ แนะเร่งปรับตัว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง