ผู้ว่ารถไฟ สั่งขยายโครงการ ต้นแบบสถานีปลูกผักทั่วประเทศ หลังใช้พื้นที่ดำเนินโครงการต้นแบบ สถานีซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ มาตั้งแต่ปี 2560 จนผลิตพร้อมเร่งแจกจ่ายฟรีช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 9 พ.ย.2564 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สถานีรถไฟที่อยู่ในโครงการต้นแบบสถานีซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ทั่วประเทศ เร่งนำผลผลิตการเกษตร ทั้งผักสด ผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์ผักสด และสินค้าต่างๆมีราคาแพง

” รวมถึงให้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบการอาหาร ช่วยเหลือประชาชน ชุมชน ตลอดจนครอบครัวพนักงาน ลูกจ้าง หลังจากก่อนหน้านี้ ได้นำพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ที่ได้จากโครงการฯไปแบ่งปันให้กับชุมชน และสถานกักตัว เพื่อใช้บรรเทาความเจ็บป่วยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแล้ว ”

รถไฟ

นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า รฟท.ได้ดำเนินโครงการต้นแบบ สถานีซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีการนำพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟ และซุ้มเครื่องกั้นถนน มาปรับปรุงเป็นแปลงพืชผัก สำหรับปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร โดยมีพนักงาน และลูกจ้าง รฟท. ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยกันดูแล และนำผลผลิตมาใช้บริโภค แบ่งปันให้กับประชาชน ชุมชนในพื้นที่

สถานีรถไฟ

” ปัจจุบันมีสถานีและซุ้มเครื่องกั้นถนนฯ เข้าร่วมแล้ว 31 สถานี และซุ้มกั้นถนนอีก 28 ซุ้ม โดยสามารถปลูกผลผลิตได้อย่างหลากหลาย อาทิ ผักกวางตุ้ง ผักฮ่องเต้ ผักกาดขาว มะเขือ พริก ใบกะเพรา รวมถึงสมุนไพรที่ใช้แทนยารักษาโรค เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น “

ทางรถไฟ

ผู้ว่า รฟท. ระบุด้วยว่า ในอนาคต รฟท. มีแผนขยายโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ไปตามตามสถานี และซุ้มกั้นถนนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ผู้ว่ารถไฟ

” เพื่อพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมการใช้เวลาว่างของพนักงานประจำสถานี มาเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ สำหรับใช้บริโภคภายในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับชุมชน สถานศึกษาโดยรอบ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟฯ กับชุมชนต่อไป “

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน