น.ส.บุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เอสจี แคปปิตอล และซิงเกอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงจัดทำโครงการ “สานฝันเด็กไทย” โดยแบ่งการบริจาคเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษาใน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบแทนสังคม

พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและชุมชน โดยนำร่องบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เครื่องซักผ้ารุ่น SAW-9105Z, SAW-9105ZV และ SAW-990Z จำนวน 3 เครื่อง ตู้แช่ฝาทึบรุ่น TCF-95 และ SGCF-0715 จำนวน 2 เครื่อง ตู้ขายสินค้าแบบกล่องชนิดหยอดเหรียญรุ่น MR-CONDOM1 และตู้จำหน่ายสินค้าแบบกล่องหยอดเหรียญรุ่น PBVM-AC1 จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 77,300 บาท

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 149,000 บาท ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนชนบท

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อภาระกิจช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพิ่มอีก 200 เครื่องสำหรับ 20 โรงเรียนที่ห่างไกล ภายในปี 2565

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน