เปิดข้อมูลสถิติ หมู-ไข่-ไก่ ราคาพุ่ง แพงสุดในรอบ 8 ปี เผยสาเหตุสำคัญ เนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาแพง มากกว่า 10%

วันที่ 8 มี.ค.65 รายงานข่าวจากผู้ประกอบการปศุสัตว์ ว่า จากการพิจารณาข้อมูลสถิติราคาสินค้าเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่า ระหว่างปี 2558-2565 สินค้าเกษตร 3 รายการสำคัญคือ ไข่ไก่ หมู และไก่ มีการปรับราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเดือน มี.ค.2565 สินค้าทั้ง 3 รายการทำสถิติราคาสูงสุดในรอบ 8 ปี

ดังนี้ ราคาไข่ไก่สดหน้าฟาร์ม (2558-2565) ราคาอยู่ที่ฟองละ 2.69 บาท , 2.95 บาท , 2.65 บาท , 2.68 บาท 2.79 บาท , 2.82 บาท , 2.83 บาท และราคาเฉลี่ย ม.ค.-มี.ค. 2565 ขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาท

ส่วนราคาสุกรมีชีวิต น้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป ราคาอยู่ที่ ก.ก. ละ 66.08 บาท , 66.96บาท , 59.01 บาท , 55.68 บาท , 66.52 บาท , 71.87 บาท , 73.14 บาท และ ราคาเฉลี่ย ม.ค.-มี.ค. 2565 ขึ้นมาอยู่ที่ 96.70 บาท

และไก่เนื้อมีชีวิต ราคาอยู่ที่ ก.ก.ละ 38.34 บาท, 37.34 บาท , 37.28 บาท, 34.40บาท, 36.85 บาท , 35.44 บาท, 34.8 7บาท และราคาเฉลี่ย ม.ค.-มี.ค. 2565 ขึ้นมาอยู่ที่ 40.48 บาท

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาแพง โดยจากข้อมูลสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์พบว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวสาลีนำเข้า และ กากถั่วเหลืองจากเมล็ด นำเข้าในเดือน มี.ค.2565 ปรับราคาเพิ่มขึ้นจากเดือน ธ.ค.2564

โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปรับจาก ก.ก.ละ 10.5 บาท เป็น 11.45 บาท เพิ่มขึ้น 13.93% ข้าวสาลีนำเข้าปรับจาก ก.ก. ละ 8.91 บาท เป็น 12.75 บาท เพิ่มขึ้น 43.10% และกากถั่วเหลืองนำเข้าปรับจากก.ก.ละ 19.50 บาท เป็น 22.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.38%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน