ถึงคิวแล้ว! ไข่เป็ด ขึ้นฟองละ 10 สตางค์ ผักคะน้า-ผักบุ้ง แค่ข้ามคืนปรับขึ้น 5 บาท/กก. เผย ร้อนสลับพายุฝนทำผลผลิตเสียหาย ด้าน มะนาว ยังแพงต่อเนื่อง

วันที่ 29 มี.ค.2565 รายงานข่าวจาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แจ้งถึงสถิติราคาจำหน่ายปลีกสินค้าอาหารสดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวันที่ 28 มี.ค.2565 ว่า ไข่เป็ดเริ่ม ปรับขึ้นราคาตามไข่ไก่ โดยเมื่อเทียบราคากับช่วงต้นเดือน มี.ค. พบว่า ไข่เป็ดทุกขนาด ปรับราคาขึ้น 10 สตางค์/ฟอง คือ ขนาดใหญ่ ปรับจาก 4.7-4.8 บาท/ฟอง เป็น 4.8-4.9 บาท/ฟอง, ขนาดกลาง ปรับจาก 4.4-4.5 บาท/ฟอง เป็น 4.5-4.6 บาท/ฟอง และขนาดเล็ก ปรับจาก 4.2-4.3 บาท/ฟอง เป็น 4.3-4.4 บาท/ฟอง เนื่องจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนอาหารหมวดโปรตีนที่มีราคาสูงกว่า และยังปรับให้สอดคล้องกับภาระต้นทุนด้านอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้น

รวมทั้งผักสดบางรายการยังมีปรับราคาเพิ่มขึ้นช่วงข้ามคืน จากวันที่ 27 มี.ค.-28 มี.ค.2565 คือ ผักคะน้าคัด ปรับราคาขึ้น 5 บาท/กก. คือ ปรับจาก 30-35 บาท/กก. เป็น 35-40 บาท/กก. และผักบุ้งจีน ปรับราคาขึ้น 5 บาท/กก. คือ ปรับจาก 25-30 บาท/กก. เป็น 30-35 บาท/กก. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับมีพายุฝนในพื้นที่แหล่งเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหาย ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีต่อเนื่อง

ส่วนมะนาวราคายังแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นเดือน มี.ค. โดยมะนาวแป้น เบอร์ 1-2 ปรับราคาขึ้นเกือบ 3 บาท/ลูก คือปรับจาก ราคา 5.52บาท/ลูก เป็น 7.50-8.00 บาท/ลูก ส่วน เบอร์ 3-4 ปรับราคาขึ้น 2.5บาท/ลูก คือปรับจาก 4.52บาท/ลูก เป็น 6.50-7.00 บาท/ลูก เนื่องจากอยู่ในช่วงนอกฤดูกาล ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับมีพายุฝน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผลมะนาวและทำให้ดอกร่วง ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน