กองทุนน้ำมันฯ เล็งกู้เงิน 2 หมื่นล้านบาท รายละเอียดชัดเจนสิ้น พ.ค. ยันไม่สร้างหนี้เกินตัว ยึดหลักวินัยการเงินการคล้ง มั่นใจรัฐหนุนหลัง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) กำลังหารือกับกระทรวงการคลัง สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดแนวทางการกู้เงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับอุดหนุนราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายเงื่อนไขและหลากหลายรูปแบบ มั่นใจว่าความคืบหน้าการกู้เงินจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนพ.ค.นี้

“เบื้องต้นกองทุนต้องการวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติ 20,000 ล้านบาท เพื่อสร้างความอุ่นใจก่อน แต่ยังไม่ได้เบิกใช้จริงตอนนี้ เพราะกองทุนยังมีเงินฝากเสริมสภาพคล่องประมาณ 13,669 ล้านบาท อีกทั้งการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 5 บาท/ลิตร ยังช่วยลดภาระการอุดหนุนของกองทุนเหลือลิตรละ 5.37 บาท จากก่อนหน้านี้อุดหนุนสูงถึงเกือบ 11 บาท/ลิตร ทำให้กองทุนสามารถตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน 32 บาท/ลิตร อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร จากราคาจริงควรอยู่ที่ 38 บาท/ลิตร ท่ามกลางราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน”

อย่างไรก็ตาม กองทุนยืนยันมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 6(2) ว่าด้วยเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอาจจัดสรรให้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น ทำให้สถาบันการเงินมั่นใจว่ากองทุนไม่มีความเสี่ยงในการกู้เงิน แต่ทั้งนี้แนวคิดการกู้เงินก็จะยึดหลักการมีวินัยการเงินการคลัง โดยกู้เท่าที่จำเป็นและตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่สร้างหนี้เกินตัว

นายพรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กบน.ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและประเมินสถานะการอุดหนุนราคาน้ำมันของกองทุนทุกวัน ซึ่ง ณ วันที่ 22 พ.ค.2565 ติดลบ 76,291 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41,419 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ติดลบ 34,872 ล้านบาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน