ปลัดกระทรวงพลังงาน เผย ครม.เห็นชอบงบกลางกว่า 300 ล้านบาท ขยายเวลาส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการฯ ถึงธ.ค.65

วันที่ 18 ต.ค.2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 18 ต.ค.2565 เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 302.50 ล้านบาท

เพื่อขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จาก 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือนในช่วงเดือนต.ค.-31 ธ.ค.2565

ปลัดพลังงาน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิส่วนเพิ่ม 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 โดยในระหว่างวันที่ 1-24 ต.ค.2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสามารถใช้สิทธิส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ได้ตามปกติ

ครม.ช่วย100

“การขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2565 โดยกระทรวงพลังงานเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านราคาแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดในช่วงวิกฤตราคาพลังงานแพง”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน