ค้าภายใน กุมขมับ คนไทยกินข้าวลดลง 25% จับมือ สมาคมข้าวถุง อัดกิจกรรมรุกตลาดวัยรุ่น ปลุกกระแส “บริโภคข้าวไทย” หวังกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยให้เติบโต

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง อาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบของสังคมเมือง ความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น

โดยเมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี แต่ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี หรือลดลงกว่า 25% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กิโลกรัม ต่อคนต่อปีเท่านั้น และในกรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กิโลกรัม ต่อคนต่อปี

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 พ.ย. กรมการค้าภายใน และสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ที่สามย่านมิตรทาวน์ กทม. เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทย มีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้น และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ใน 1 ปี ข้าวสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ยังสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลาย ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร โปรตีน และวิตามินหลากหลาย มีทั้งสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อย ไม่ทำให้อ้วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชน ได้รับทราบวิธีการนำข้าวหลากหลายชนิดมาหุงผสมกัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในแต่ละครัวเรือน เช่น การหุงข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียว หรือข้าวกล้อง เพื่อให้ได้รสชาติแตกต่าง

นายวัฒนศักย์ กล่าวอีกว่า กรมการค้าภายในจะดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่กทม. และใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวในสถานศึกษาต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้น และสร้างความต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นในอีกทางหนึ่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน