นายยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คณะทำงานบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดแรก เพื่อหาแนวทางการดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย ภายใน 1 เดือน เพื่อให้ทันฤดูกาลเปิดหีบอ้อย 2566/67 ตามคำสั่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ว่า วันนี้เชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมาหารือร่วมกันประกอบด้วย กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงตัวแทนชาวไร่อ้อย

โดยที่ประชุมมีมติเห็นความจำเป็นเร่งด่วน ต้องหาออกทางเพื่อดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย และแก้ไขปัญหาราคาน้ำตาลทราย ภายใน 2 สัปดาห์ เนื่องจากฤดูกาลเปิดหีบอ้อย 2566/67 จะเริ่มประมาณกลางเดือน หรือ อย่างช้าไม่เกินช่วงปลายพ.ย. นี้

ทั้งนี้ จะต้องมีการทบทวนต้นทุนใหม่ 2 ส่วน ได้แก่ ต้นทุนการผลิตอ้อยของชาวไร่ และต้นทุนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงาน เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้นทุนอาจจะปรับเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง เช่น ราคาพลังงานก็เป็นต้นทุนที่สำคัญ แต่รัฐบาลมีมาตรการเข้ามาดูแลแล้ว ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และ ค่าขนส่ง เพื่อเป็นโจทย์ตั้งต้น ในการสร้างความสมดุลให้กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยเฉพาะการคำนวณราคาหน้าโรงงาน และราคาน้ำตาลทรายที่เหมาะสม ซึ่งก็พร้อมที่จะดูแลผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายทั้งชาวไร่อ้อย โรงงาน ผู้บริโภค

“คณะทำงานฯ จะเร่งสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความสมดุลให้กับทุกฝ่าย โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ อีกครั้งในวันที่ 10 พ.ย. ก่อนที่จะเสนอให้กับ นายภูมิธรรม พิจารณา”

ด้านนายกำธร กิตติโชติทรัพย์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี กล่าวว่า กาหารือครั้งนี้มีทิศทางที่ดี ชาวไร่อ้อยได้ให้รายละเอียดต้นทุนการปลูกอ้อยและน้ำตาล ซึ่งก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องกลับไปทำการบ้านร่วมกัน สรุปผลเรื่องของต้นทุนให้ชัดเจน ก่อนที่จะมีการเปิดหีบในช่วงกลางเดือนพ.ย.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน